ESF-projecten

Het Europees Sociaal fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Het fonds helpt mensen omscholen naar een nieuwe job of begeleidt hen bij het zoeken naar een eerste baan. Bedrijven krijgen hulp bij de afstemming werk/privé voor de werknemers en de structuur van de arbeidsorganisatie. Ook maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, allochtonen of personen met een arbeidshandicap worden hierin betrokken. Daarnaast stimuleert het ESF-Agentschap organisaties om innoverend en transnationaal te werken. Ondersteund met Europese en Vlaamse middelen lopen binnen SYNTRA Midden Vlaanderen momenteel de volgende ESF-projecten:

CCV-project

Eind 2012 keurde het ESF-agentschap in het kader van de oproep Innovatie het project ‘4218: het CCV-model’ goed. CCV betekent voluit Contextueel Competentie Verwerving(smodel). Het staat voor een methodiek van competentiegericht opleiden, waarbij de beroepscompetenties aan de hand van taken uit de reële beroepspraktijk al doende verworven worden. SYNTRA Midden-Vlaanderen beoogt met dit project experimenteel aan te tonen hoe een opleiding beter afgestemd kan worden op de verwachtingen van de arbeidsmarkt. Concreet zal de opleiding Gespecialiseerd Voetverzorger de komende twee jaren georganiseerd worden volgens deze methodiek.

Lees hier de eerste nieuwsbrief
Lees hier de tweede nieuwsbrief
Lees hier de derde nieuwsbrief
Lees hier de vierde nieuwsbrief
Lees hier de vijfde nieuwsbrief 

Meer info is te krijgen via: bert [dot] van [dot] cauteren [at] syntra-mvl [dot] be

IDIALO

ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ook voor de opleidingswereld bestaan er allerlei toepassingen die het leren rijker en interactiever kunnen maken. Het IDIALO-project (Inzet van Digitale en InterActieve Leermiddelen in de Ondernemerschapstrajecten) zoekt naar oplossingen om docenten nieuwe digitale leermiddelen te laten ontdekken en gebruiken voor hun les. Concreet wordt er gewerkt met een draaiboek bestaande uit methodieken en materialen die de ICT-competenties van docenten moeten aanscherpen. Dit draaiboek is bedoeld voor instructeurs die ‘freelance’ docenten begeleiden. Het kan ook aangepast worden aan de vereisten van andere organisaties, zodat niet alleen de ICT-competenties van SYNTRA-docenten kunnen worden versterkt. Meer info is te krijgen via: bert [dot] van [dot] cauteren [at] syntra-mvl [dot] be

MICOON

Op 1 november 2015 keurde het ESF-agentschap in het kader van de oproep Innovatieve projecten Duaal Leren het MICOON-project 6096 goed. MICOON staat voor Methodiek en Instrumentarium voor de Competentieopvolging Online. Het project omvat dan ook 2 onderdelen: het ontwikkelen van een begeleidingsmethodiek die afgestemd is op het Duaal Leren, en het ontwikkelen van een online-instrument dat het mogelijk maakt de competentieverwerving van de cursist in een duaal leertraject te volgen en bij te sturen. Het MICOON-project, waarvan SYNTRA Midden-Vlaanderen de promotor is, heeft een looptijd tot 30 april 2017. Het project wordt gerealiseerd in samenwerking met SYNTRA West, SYNTRA Antwerpen-Vlaams Brabant, SYNTRA Brussel, het Centrum voor Leren en Werken Oscar Romero in Dendermonde, het Centrum voor Leren en Werken VTS in Sint-Niklaas en Volta, de koepelorganisatie uit de elektrotechnische sector. De opleidingen waarin het project uitgerold wordt, omvatten hetzij de beroepskwalificatie van Elektrotechnisch Installateur, hetzij het BK Elektrotechnicus.

Lees hier de eerste nieuwsbrief
Lees hier de tweede nieuwsbrief
Lees hier de derde nieuwsbrief
Lees hier de vierde nieuwsbrief

Meer info is te krijgen via: bert [dot] van [dot] cauteren [at] syntra-mvl [dot] be

Leercoaching

Dankzij het Taal en Leercoaching-project kan iedereen die bij SYNTRA Midden-Vlaanderen les volgt, een beroep doen op begeleiding en ondersteuning van een leercoach. Meer info is te krijgen via: leercoach [at] syntra-mvl [dot] be

Maak werk van je zaak

Samen met VDAB en ESF hebben we de handen in elkaar geslaan om werkzoekenden te helpen bij de opstart van hun eigen zaak. Klik hier voor meer info.