Als je als anderstalige de opleiding Bedrijfsbeheer wil aanvatten moet je kennis van het Nederlands voldoende zijn. De vereiste kennis van het Nederlands verschilt volgens het type opleiding dat je wil volgen.

Heb je hierover nog vragen? Neem contact op met onze leercoach via 03/760.08.37 of via leercoach [at] syntra-mvl [dot] be

Omdat alle leerinhouden zo praktijkgericht mogelijk aangeleerd worden, is het vaak niet mogelijk om vrijstellingen aan te vragen voor bepaalde vakken of modules.

Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden op basis van SYNTRA puntenattesten; diploma’s, credits of punten behaald in onderwijsinstellingen voor vakken/modules met dezelfde of ruimere leerinhouden. De vrijstellingsaanvraag voor vakken (lineaire opleidingen) mag max. 1/3 van het totaal aantal lesuren per cursusjaar omvatten (of per semester of trimester bij een voltijdse dagopleiding).

Vrijstellingsaanvragen voor modules (modulaire opleidingen) gebeuren telkens voor de volledige module. 

Voor eindproeven kunnen geen vrijstellingen verleend worden.

Hoe vrijstellingen aanvragen?

  • Vraag het aanvraagformulier aan in de campus of download hier.
  • Gebruik de juiste benaming van de vakken of modules en de betreffende uren om vrijstellingen aan te vragen en zorg ervoor dat de aanvraag voorzien is van alle bewijsstukken (kopie diploma’s, attesten… + eventueel lessenrooster en behaalde resultaten). Indien de aanvraag niet volledig is, kan geen vrijstelling verleend worden.
  • Vrijstellingen dienen tijdig én jaarlijks aangevraagd te worden, uiterlijk voor de 4de lesdag.
 

De SYNTRA staan in voor arbeidsmarktgerichte competentieontwikkeling van ondernemers en hun medewerkers. Via sectoraal opgebouwde opleidingstrajecten ontwikkelt het netwerk een innovatief, actueel en flexibel aanbod, gericht op meer en beter ondernemen in Vlaanderen. De algemene inschrijvingsvoorwaarden waaraan je moet voldoen om een ondernemersopleiding te kunnen volgen, zijn (samengevat):

  • Leeftijd: minimum 18 jaar oud zijn of aan de leerplicht voldaan hebben. Hierop is geen afwijking mogelijk.
  • Vooropleiding: soms is een diploma van hoger secundair onderwijs of een specifiek diploma een voorwaarde tot inschrijving. Ook hierop is geen afwijking mogelijk.
  • Praktijk: voor sommige opleidingen wordt voorafgaande ervaring of voorkennis in het beroep gevraagd.

Een volledig ingevuld inschrijvingsdocument en het voldoen aan de ‘algemene voorwaarden’ (zie verder in deze brochure). Voor bepaalde opleidingen gelden specifieke toelatingsvoorwaarden. Je vindt ze in de opleidingsfiches op onze website www.syntra-mvl.be.

Met de steun van