SYNTRA Midden-Vlaanderen streeft continu naar de verbetering van zijn dienstverlening en werking. Mocht je suggesties ter verbetering hebben, dan zijn onze medewerkers het eerste aanspreekpunt en zullen ze je suggesties intern communiceren aan de bevoegde personen.

Heb je ondanks onze inspanningen toch een klacht, dan horen wij die graag. We zien elke vraag immers als een kans om te verbeteren. Aarzel dus niet om jouw klacht te formuleren.

Je kan er van op aan dat we jouw klacht steeds vertrouwelijk zullen behandelen.

Gelieve jouw klacht schriftelijk te bezorgen aan Wim Blommaert, de klachtencoördinator van SYNTRA Midden-Vlaanderen:

 • via mail: wim [dot] blommaert [at] syntra-mvl [dot] be
  (Gelieve jouw onderwerp te beginnen met het woord Klacht)
   
 • via brief: Wim Blommaert, Klachtencoördinator SYNTRA Midden-Vlaanderen, Hogekouter 1 - 9100 Sint-Niklaas.

Tips voor het formuleren van uw klacht:

 • Vermeld op je brief je naam en je contactgegevens (liefst mail én telefoon).
 • Omschrijf je klacht duidelijk en probeer je te beperken tot de objectieve feiten en hoofdzaken.
 • Gaat je klacht over een opleiding ? Vermeld de opleidingsnaam en de campus waar je de opleiding volgt.  
 • Als je een klacht indient in naam van meerdere cursisten, laat hen de brief tekenen onder hun naam.
 • Formuleer - indien mogelijk - welke acties je verwacht ter compensatie van een mogelijke tekortkoming. 

Natuurlijk zijn we aan de balie en telefonisch steeds bereikbaar om informatie te verstrekken of vragen te beantwoorden, maar enkel bij een schriftelijk geformuleerde klacht kunnen we een grondige behandeling van jouw klacht garanderen. Dank bij voorbaat voor jouw begrip.

Je krijgt van de klachtencoördinator een ontvangstmelding binnen de drie werkdagen (behalve bij collectieve sluiting). De klachtencoördinator bezorgt jouw klacht aan de aangeduide klachtenbehandelaar. Het resultaat van de behandeling ontvang je schriftelijk.

Mochten we jouw klacht niet kunnen behandelen, zullen wij jou op de hoogte brengen waarom wij jouw klacht niet kunnen behandelen en wie eventueel jouw klacht wel kan behandelen.

Als je niet tevreden bent over ons antwoord, kan je terecht bij de regisseur : het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen:

Kanalen voor het indienen van een klacht bij de regisseur :
1.het elektronisch klantenformulier op de website van SYNTRA Vlaanderen
2.e-mail : klachten [at] syntravlaanderen [dot] be
3.brief : Kanselarijstraat 19 - 1000 Brussel
4.telefoon : 02 227.60.93
 

Als je vervolgens ook niet tevreden bent over het antwoord van SYNTRA Vlaanderen, kan je een procedure instellen bij de Raad van Bestuur van SYNTRA Vlaanderen.