In onze folders en op onze website is het inschrijvingsgeld duidelijk vermeld indien een opleiding concreet wordt ingepland. De betaling van dit inschrijvingsgeld is een belangrijke voorwaarde tot het volgen van de lessen. Je kan cash, met American Express, Bancontact, VISA, Maestro of (bij sommige opleidingen) met opleidingscheques betalen.

Opleidingscheques voor werknemers
Ben je een werknemer en wil je een opleiding volgen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken? Via opleidingscheques betaal je maar de helft van de kosten. Je hebt recht op opleidingscheques als je aan deze voorwaarden voldoet:

  • Je bent een werknemer of interimkracht én je woont in Vlaanderen of het Brussels Gewest.
  • Je bent een Europese werknemer die in Vlaanderen of het Brussels Gewest werkt.
  • Je bent laag- of middengeschoold. Dit betekent dat je géén diploma hogere studies hebt (zoals een diploma van bachelor of hoger onderwijs, een diploma van het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie, een diploma van een lerarenopleiding of een getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid). Ben je hooggeschoold, dan kom je enkel in aanmerking als je in het kader van loopbaanbegeleiding een loopbaangerichte opleiding wil volgen. Deze opleiding moet dan deel uitmaken van je persoonlijk ontwikkelplan.

De cheques kunnen aangevraagd worden tot 2 maanden na de start van de opleiding of het afleggen van een examen of test. Je kan ze dan gedurende 14 maanden gebruiken. De begin- en einddatum staan op de cheque. Je kan ze online bestellen via www.vdab.be, telefonisch via het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur) of in elk VDAB- kantoor en -werkwinkel. Meer info over de voorwaarden kan je nalezen op www.vdab.be/opleidingscheques. Op www.syntra-mvl.be kan je onderaan elke opleidingsfiche nagaan of ze in aanmerking komt voor de betaling via opleidingscheques.

KMO-portefeuille: Opleidingscheques voor zelfstandigen, werkgevers en vrije beroepen
De KMO-portefeuille is de opvolger van de BEA-maatregel en de vroegere opleidings- en adviescheques voor werkgevers. Het is een subsidiemaatregel waarbij je als KMO jaarlijks tot 15.000 euro kan krijgen voor ondersteuning op het vlak van opleiding, advies en technologieverkenning. De SYNTRA- opleidingen kunnen voor 50% worden gesubsidieerd met een maximum van 2.500 euro per kalenderjaar. De aanvraag, verwerking, toekenning en het beheer van de subsidie gebeurt via een elektronische portefeuille. Intekenen op deze portefeuile en de subsidie aanvragen, kan je enkel via deze link. Je vindt er ook heel wat informatie. Voor verdere vragen kan je terecht op het gratis telefoonnummer 1700 of op www.kmo-portefeuille.be
Wens je gebruik te maken van KMO-portefeuille maar heb je nog geen projectaanvraag ingediend? Dan vragen we je de factuur voor je inschrijving toch te voldoen voor de vervaldatum. Later wordt het bedrag dat in aanmerking komt voor subsidie, na goedkeuring van je dossier, door ons terugbetaald.