In onze SYNTRA-opleidingen hebben we twee soorten cursisten:

 • de jongeren die via het systeem van de leertijd hun leerplichtonderwijs vervullen. Zij zijn doorgaans één dag per week in het centrum en werken de vier andere dagen bij een ondernemer-opleider. Deze jongens en meisjes zijn meestal tussen 15 en 18 jaar, hoewel soms ook ouderen via een leerovereenkomst een beroep willen aanleren.
 • de volwassenen die via een SYNTRA-opleiding de stap willen zetten naar het zelfstandig ondernemerschap, zich willen bij- of herscholen of die op vraag van hun werkgever een opleiding volgen.

Het opleidingsaanbod van SYNTRA kan ingedeeld worden in leertijd, gecertificeerde opleidingen (GO), nietgecertificeerde opleidingen (NGO) en maatopleidingen:

 • De leertijdopleidingen kaderen in het leerplichtonderwijs dat zich vooral richt naar jongeren tussen 15 en 23 jaar, die via alternerend leren en werken een beroep wensen te leren, bv. brood- en banketbakker, kapper, garagehouder, tegelzetter, … Bij het slagen in de 3 jaar leertijd kan men een diploma secundair onderwijs behalen.
 • De gecertifieerde opleidingen (GO) zijn opleidingen die aanleiding geven tot een erkend getuigschrift of diploma. Als gevolg hiervan worden voor deze opleidingen dan ook examens georganiseerd en dienen de cursisten een eindwerk te maken of een praktische eindproef af te leggen.

  Er zijn drie soorten GO:
  - de ondernemersopleidingen, die zich richten naar volwassenen die technische kennis, vakmanschap of bedrijfseconomische kennis willen verwerven. Ook wie als zelfstandige een onderneming wil opstarten, volgt een ondernemersopleiding: bv. aannemer van metsel- en betonwerken, boekhouder, restauranthouder, analistprogrammeur, residentieel elektrotechnich installateur, ...
  - de bijscholingen, die meestal opleidingen van beperkte duur zijn en zich naar ervaren professionals richten die hun technische of bedrijfseconomische kennis willen updaten of zich willen bijscholen: bv. milieucoördinator, dieetkok, installateur van alarmsystemen, ...
  - de voltijdse dagopleidingen, die zich vooral richten tot jonge mensen vanaf 18 jaar die onze dagopleiding zien als hét alternatief voor hoger onderwijs. Na één of twee cursusjaren is de cursist klaar voor de arbeidsmarkt: bv. personenverzorging, horeca, PC-technicus, visual merchandiser, …

  Sinds enkele jaren werden heel wat gecertificeerde opleidingen gemodulariseerd. Een modulaire opleiding is een opleiding waarvan het traject in verscheidene en duidelijk omlijnde leerstofgehelen geformuleerd en georganiseerd wordt. Iedere module heeft eigen toelatingsvoorwaarden, en geeft aanleiding tot een modulecertificaat. Naast de modulaire opleidingen, bestaan ook nog de lineaire opleidingen (zonder modules en dus “ jaar na jaar “ te volgen).
 • De niet-gecertificeerde opleidingen (NGO) zijn trainingen die meestal van korte duur (enkele avonden) zijn en geen getuigschrift of diploma opleveren (eventueel wel een attest van lesvolging): bv. leren werken met Excel, basiscursus make-up, aspergegerechten, initiatie voetreflexologie, commercieel Frans, … Daarnaast ontwikkelt SYNTRA Midden-Vlaanderen ook nog maatwerk: bedrijfstrainingen aangepast aan de opleidingsbehoeftes en op maat van bedrijven, die intern of extern worden gepland. Onze trainingsadviseurs adviseren bedrijven en werken een aangepast en resultaatgericht programma uit.

Met de steun van