“De toekomst ligt in onze waterwegen.”

Op 22 augustus brachten Geert Versnick, député van de provincie Oost-Vlaanderen, en Filip Laureyns, algemeen directeur van de provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM) Oost-Vlaanderen, een bezoek aan LENA, de hoogtechnologische binnenvaartsimulator die gebruikt wordt bij de opleidingen binnenvaart bij SYNTRA Midden-Vlaanderen.

“De Vlaamse wegen zijn helemaal aan het dichtslibben. In afwachting van een structurele oplossing voor het fileproblem moeten we op zoek naar alternatieve routes. Hierbij kijken we steeds meer naar onze waterwegen, want daarin ligt toekomst”, legt Geert Versnick de reden van het bezoek uit. “Wij investeren als provincie in de ontwikkeling van bedrijventerreinen die via waterwegen vlot bereikbaar zijn. Zo willen we bedrijven stimuleren om ook aan deze alternatieve manier van transport te denken. Er moeten dan natuurlijk wel voldoende schippers zijn om aan die stijgende vraag van binnenvaart te kunnen voldoen. En hiervoor rekenen we onder andere op SYNTRA.”

SYNTRA Midden-Vlaanderen organiseert drie vakopleidingen voor personen die stuurman binnenvaart, matroos of binnenvaartondernemer willen worden. De opleidingen zijn een combinatie van contact- en afstandsonderwijs, en maken gebruik van de laatste technieken, waaronder binnenvaartsimulator LENA. Via waarheidsgetrouwe software worden volledige trajecten langs Belgische binnenvaartwegen gesimuleerd.

LENA is al sinds 2009 in gebruik, maar staat sinds augustus 2015 in Campus Leerhaven in Antwerpen, via een uniek samenwerkingsverband tussen SYNTRA Midden-Vlaanderen, de scheepvaartschool Cenflumarin en CVO Anwerpen. Campus Leerhaven is sinds juni 2016 ook het officiële examencentrum binnenvaart. Er worden 16 verschillende examens afgenomen, zowel theorie als praktijk. Ook de examens voor de verschillende Rijnpatenten kunnen in Campus Leerhaven afgelegd worden. Dit biedt heel wat perspectieven naar verdere internationale samenwerking met Nederland, Frankrijk en Duitsland.
 

Meer informatie over onze opleidingen binnenvaart vind je hier.

Met de steun van