Beroepsbekwaamheid soms niet langer verplicht, wel essentieel

De Vlaamse regering heeft beslist om de huidige vestigingswetgeving af te schaffen voor een aantal beroepen. Die beslissing kwam er om een einde te maken aan de discriminerende situatie waarbij aan Vlaamse ondernemingen meer voorwaarden worden opgelegd dan aan buitenlandse ondernemers. 

Alternatief: beroepskwalificaties en bijscholingen

De versoepeling van de vestigingswetgeving betekent meteen het startschot voor de ontwikkeling van sectorale kwaliteitssystemen en -criteria. Het zijn de sectoren zelf die nu reeds bepalen wat je moet kunnen en kennen voordat een beroepskwalificatie uitgereikt kan worden. De opleidingen bij SYNTRA Midden-Vlaanderen zijn inhoudelijk afgestemd op die beroepsvereisten waardoor je als cursist zeker bent van de kwaliteit en relevantie van de opleiding. Via een gericht bijscholingsaanbod blijf je bovendien mee met evoluties in de sector en kan je je competenties als ondernemer verder versterken.

Kwaliteitslabels

Sectoren zullen bovendien de vrijheid krijgen om zelf op zoek te gaan naar alternatieven om de kwaliteit van hun dienstverlening in de verf te zetten. Denk daarbij aan kwaliteitslabels als ‘Keurslager’ of ‘Warme Bakker’. Een opgeleide ondernemer heeft dus een extra troef in handen als hij zich met zijn verworven beroepskwalificatie kan onderscheiden van de concurrentie.

Docenten = professionals uit vak

Een officieel attest mag dan al niet langer verplicht zijn voor sommige beroepen, het spreekt voor zich dat de meerwaarde van opleiding enorm groot blijft. Wie voor een opleiding kiest bij SYNTRA Midden-Vlaanderen krijgt de stiel in de vingers van professionals uit het vak. Naast de onontbeerlijke praktijkkennis, krijg je als cursist ook onmisbare tips en advies mee van een ervaren rot die in het beroep staat. 

Ondernemerscoach

Die opgedane kennis kan ook van belang zijn wanneer je als starter bij een financiële instelling aanklopt om een lening aan te vragen. Wie het in Keulen hoort donderen wanneer de haalbaarheidsstudie ter sprake komt, zou wel eens bot kunnen vangen bij de bank. Om onze cursisten zo goed mogelijk klaar te stomen voor een geslaagd ondernemerschap, kunnen ze tijdens hun opleiding gratis terecht bij onze ondernemerscoach voor professioneel advies.

Succesverhalen

Dat de kans op slagen als ondernemer groter is als je goed voorbereid aan de start komt, blijkt ook uit de vele succesverhalen van onze cursisten. Een aantal voorbeelden:

Dit bericht gaat over: beroepskwalificaties, bijscholing, ondernemen
Dit bericht werd aangemaakt op 27 maart 2017.

Met de steun van