Extra mogelijkheden pensioenopbouw zelfstandigen

Er komt een bijkomend systeem voor zelfstandigen om hun pensioen op te bouwen.

Nu kunnen zij dat enkel via het systeem van aanvullend pensioen, maar de stortingsmogelijkheden daarvoor zijn beperkt. Het enige alternatief is een vennootschap op te richten en zich interne pensioentoezeggingen als bedrijfsleider toe te kennen.

Daar komt nu een nieuw systeem bovenop van pensioentoezeggingen voor zelfstandigen. Het pensioenkapitaal zou belast worden aan 10% bij uitkering. De stortingen worden belast aan 4,4%, maar leveren wel een fiscaal voordeel op van 30 procent (i.f.v. een aangepaste 80%-regel). Het nieuwe systeem treedt in werking op 1 januari 2018.

(Bron: www.unizo.be)

Met de steun van