Naar ondernemerschap met SYNTRA voor STARTERS en Maak werk van je zaak.

Met ‘Maak werk van je Zaak’ biedt SYNTRA een uniek begeleidingstraject voor werkzoekenden die een eigen zaak willen starten. En dit met groot succes. In de periode van juli 2015 tot september 2016 hebben bij SYNTRA Midden Vlaanderen 345 kandidaat ondernemers een infosessie Maak werk van je zaak bijgewoond. Hiervan hebben 123 kandidaat-ondernemers zich aangemeld voor het traject. Iets meer dan een jaar later zijn 33 kandidaat ondernemers effectief met hun een eigen zaak opgestart. Dat betekent een voorlopige uitstroom van 27%, een cijfer dat nog zal stijgen zo leert ervaring ons.

Steun vanuit de overheid

Ook vanuit de federale overheid werden onlangs maatregelen genomen om werkzoekenden te stimuleren de stap te zetten naar een eigen zaak. Zo zullen werklozen onder bepaalde voorwaarden een activiteit als zelfstandige in bijberoep mogen opstarten, zonder hierbij hun recht op uitkering te verliezen.

Begeleiding in verschillende fases

‘Maak werk van je Zaak’ richt zich specifiek tot werkzoekenden, deeltijds werkenden of werkenden die bedreigd worden tot ontslag of de sluiting van een onderneming, en die concrete plannen hebben voor een eigen zaak. Ze kunnen deze plannen worden in een eerste fase bespreken met een plaatselijke VDAB-consulent. Krijgt het ondernemersidee een positieve beoordeling, dan wordt de kandidaat-ondernemer uitgenodigd voor een collectieve infosessie bij SYNTRA. Daar wordt meer informatie gegeven over ‘Maak werk van je Zaak’, het traject en de mogelijkheden. Indien de kandidaat zich kan vinden in het voorgestelde traject, volgt er een indiviueel intakegesprek met een startersadviseur van SYNTRA, waar naast de plannen ook de benodigde competenties voor het ondernemerschap besproken worden. Wordt het ondernemersidee ook hier positief beoordeeld en beschikt de kandidaat over voldoende basisvaardigheden die nodig zijn voor geslaagd ondernemerschap, dan kan hij of zij starten met de oriënteringsfase. In deze fase van maximum 6 maanden wordt de ondernemer in spe gecoacht in het uitwerken van een haalbaar businessplan en krijg hij of zij ook een persoonlijk ontwikkelingsplan om zijn/haar vaardigheden en competenties waar nodig bij te schaven. Hiervoor kan hij/zij gebruik maken van een eigen opleidingsbudget. De laatste fase, opnieuw van maximum 6 maanden, is de begeleidingsfase: de kandidaat-ondernemer wordt nu concreet begeleid naar de opstart van een zaak en de aanvraag van een ondernemersnummer. Dankzij tal van nuttige tips en tricks en het opleidingsbudget kan de ondernemer in spe bepaalde competenties verder verfijnen.

Ben je werkzoekende en droom je van een eigen zaak?

Dan is misschien nu wel het moment aangebroken om die droom waar te maken. ‘Maak werk van je Zaak’ is hierbij de ideale springplank. Ontdek hier alles over Maak werk van je zaak en onze ondersteuning van starters.

Dit bericht gaat over: werkzoekenden, bedrijfsbeheer, ondernemerschap

Met de steun van