Geschreven op 19 december 2012
SYNTRA Midden-Vlaanderen wenst iedereen een bruisend en succesvol 2013.
Dit bericht gaat over: Nieuwjaar, 2013
Binnen het kader van het interprofessioneel akkoord 1999-2000 werd door de sociale partners overeen gekomen bijkomende opleidingsinspanningen te leveren. Doelstelling daarbij was te komen tot een inspanning van 1,9 % van de totale loonmassa van de gehele economie. IPA's bevestigden sindsdien deze overeenkomst.
Dit bericht gaat over: opleidingsplan, bedrijfstrainingen, in-company
Geschreven op 10 december 2012
Dag van de trainer
Op 15 december 2012 organiseert de Vlaamse Trainersschool (VTS) de vijfde editie van de Dag van de Trainer. Net als tijdens de edities van 2004, 2006, 2008 en 2010 richten we ons tot alle trainers in Vlaanderen, zowel gediplomeerde als (nog) niet gediplomeerde! De Dag van de Trainer is sinds 2004 het visitekaartje van de Vlaamse Trainersschool (VTS), het samenwerkingsverband tussen het Bloso, de Vlaamse sportfederaties en universiteiten, SYNTRA en hogescholen met een LO-opleiding.
FEBETRA, TLV en UPTR, de drie federaties van de sector transport en logistiek in België, hebben in de zomer beslist om de bestaande samenwerking te versterken, wat op termijn in een fusie kan uitmonden. In de overtuiging dat een nauwere samenwerking, zeker in de huidige economisch turbulente periode, de sector in zijn geheel alleen maar ten goede zal komen, hebben de drie federaties zich samen gebogen over maatregelen die de Belgische sector zullen helpen om opnieuw uit het dal te kruipen. De 12 prioriteiten in bijlage zijn het eerste resultaat van hun formele samenwerking.
Dit bericht gaat over: vakbekwaamheid chauffeurs rijbewijs C en D
Geschreven op 26 november 2012
Op 27 november 2012 gaat in de Sint-Pietersabdij in Gent de Bouwshake door, een organisatie van Bouwunie Oost-Vlaanderen en FVB constructiv.
Dit bericht gaat over: Bouwshake, bouwopleidingen

Pagina's