Uitvaartsector zoekt snel kader voor biocrematie

De Vlaamse uitvaartsector wil snel een wettelijk kader voor een nieuwe techniek, waarbij de overledene wordt niet verbrand wordt maar opgelost in vloeistof. De Vlaamse uitvaartsector zal daar nog deze maand op aandringen bij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA).

Biocrematie of resomering gebeurt sinds twee jaar in de Verenigde Staten, maar is in ons land niet toegestaan. Nochtans voert recent Nederlands onderzoek aan dat het milieuvriendelijker is dan begraven of cremeren. Het lichaam wordt in een loog gebracht dat onder grote druk staat, bij een hoge temperatuur.

"Dit lijkt een perfect alternatief voor crematie", zegt Bruno Quirijnen van de Vlaamse Autonome Raad voor het Uitvaartwezen (VARU). "Laat de bestaande crematoria uitdoven en stap volledig over op biocrematie. Als blijkt dat de ecologische voetafdruk daadwerkelijk kleiner is, lijkt me dat een voor de hand liggende keuze."

Minister Homans zegt dat ze de evoluties in het buitenland in de gaten houdt. (Bron: www.knack.be)

Met de steun van