Vanaf 2013 geen extra werkgeversbijdrage bij voldoende opleidingsinspanningen

Vanaf 2013 kunnen ondernemingen die voldoende opleidingsinspanningen realiseren, ontsnappen aan de extra RSZ-werkgeversbijdrage. Organisaties die daarentegen onvoldoende aandacht schenken aan kennis en opleidingen betalen vanaf 2013 een sanctiebijdrage van 0,15% in plaats van 0,05%.

Momenteel wordt die bijdrage aangerekend voor alle ondernemingen die behoren tot één van de sectoren die te weinig aandacht hebben geschonken aan kennis en opleidingen. Het huidig sanctioneringsmechanisme houdt dus onvoldoende rekening met de werkelijk geleverde inspanningen van sectoren en individuele ondernemingen. Daarom wordt treedt vanaf 2013 een nieuw sanctioneringsmechanisme in actie.


Het belang van opleiding staat dus meer dan ooit buiten kijf. Wil jouw organisatie aan de sanctiebijdrage ontsnappen? Ontdek dan onze bedrijfstrainingen in de SYNTRA kmo-academie of onze technische opleidingen en bijscholingen bij SYNTRA technics.

Met de steun van