De wettelijke definitie van ambachtsman maakt het mogelijk dat de ambachtslieden als een volwaardige categorie van zelfstandigen beschouwd zullen worden.
Dit bericht gaat over: ambachtsman, zelfstandig ondernemerschap, vestigingsreglementering, opleiding ambachtelijke ijsbereider, artisanale chocoladebewerker