Deze pure preventieve veiligheidsopleiding is ontsproten uit het KB 'Werken op hoogte' (31 augustus 2005, BS 15 september 2005), Het KB is er op gericht om de arbeidsongevallen en beroepsziekten verder terug te dringen met een aantal gevolgen voor de werkgevers. Werkzaamheden op hoogte worden uitgevoerd in elk bouwbedrijf. Om aan deze verplichtingen te voldoen is de opleiding “Veilig werken op hoogte” een sterke aanrader.

Wat en voor wie?

Voor wie

Arbeiders die een stelling helpen monteren, demonteren of aanpassen of bevoegde personen steigergebruik (de stellingen worden enkel gebruikt en niet zelf opgebouwd).

Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Dag03 februari 2017lessenroosterAalst160 Euro
Dag10 maart 2017lessenroosterSint-Niklaas160 Euro
Alle prijzen vrij van BTW
Programma

Doelstellingen:  

 • Kunnen begrijpen van het montage-, demontage- of ombouwschema van eenvoudige stellingen
 • Kennen en kunnen interpreteren van de montage- en gebruiksregels voor het veilig monteren, demonteren of ombouwen van eenvoudige stellingtypes
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling, kennen en kunnen interpreteren
 • Ieder ander risico kennen dat de montage-, demontage- of ombouwwerkzaamheden met zich mee kunnen brengen

    Opleidingsonderdelen:  

 • De montage- en gebruiksregels kennen van de eenvoudige stellingtypes: de voorzorgsmaatregelen die genomen dienen te worden voor de montage, de plaatsing, de stabiliteit, de sterkte, de weerstand, de toegang, de demontage en de opslag
 • De montage- en gebruiksdocumenten (montageplan, proces-verbaal van de oplevering, onderzoeksrapport) kunnen lezen en interpreteren
 • Interpreteren van een eenvoudig stellingplan
 • Kennis van ondergrond, klasse en stabiliteit ifv het uit te voeren werk
 • Kennis van eenvoudige systeemstellingen
 • Kennis van het verankeren van de stelling
 • De toegangsmiddelen zoals ladders kennen
 • De lastenverdeling op de stelling kennen

      Hieraan wordt een praktijkgedeelte van 4 uur gekoppeld waarin een kaderstelling, een multidirectionele stelling en een rolstelling wordt opgebouwd en waarbij aandacht wordt besteed aan de voorgaande aspecten.

Aanvullende info

In samenwerking met Edutec VZW, www.edutec.be.

Deze opleiding is erkend door het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwsector, waardoor je recht hebt op een sectorpremie. Voor een avondopleiding ontvang je maximum € 250 als premie en voor een zaterdagopleiding € 50 per gevolgde zaterdag. Indien jouw werkgever akkoord gaat met deze opleiding kan ook een belangrijk gedeelte van de opleidingsfactuur vanuit het sectorfonds bouw FVB Constructiv betaald worden. Meer info op www.fvb.constructiv.be


Bedienden uit het paritair comité 218 kunnen deze opleiding kosteloos volgen via de tussenkomst van CEVORA. SYNTRA biedt deze opleiding eveneens aan onder de vorm van een training in jouw bedrijf.
    De opleiding duurt 8 uur. Dagindeling: van 8.30 u. tot 17 u. De cursisten nemen zelf hun lunchpakket mee.   

Voor de praktijkopleiding van module 2 is het noodzakelijk dat de deelnemers hun persoonlijke beschermingsmiddelen meebrengen naar de opleiding (helm, veiligheidsschoenen, harnas)    

OPGELET: Online inschrijven is niet mogelijk. Neem contact op met Kristel De Jaeck, 03 760 08 26 of kristel.de.jaeck@syntra-mvl.be.
 

Toelatingsvoorwaarden

Geen evenwichtsstoornissen of hoogtevrees hebben.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Iedere deelnemer ontvangt een attest van deelname.
Om na te gaan of de deelnemers aan de opleiding ook de beoogde kennis en vaardigheden hebben verworven, kan een facultatief examen worden afgelegd voor de modules 2 en 3. Deze examens worden afgenomen door het NAVB.