BTW en fiscale vertegenwoordiging zijn zeer risicovolle douaneafhandelingen, zowel voor de vertegenwoordiger als voor de vertegenwoordigde. De controles t.a.v. de belaste en berekende BTW worden steeds verder geïntensiveerd. U bent tot 7 jaar aansprakelijk.  Bent u op de hoogte van alle risico’s voor uw bedrijf?

Wat en voor wie?

Voor wie


Medewerkers van bedrijven uit de logistieke sector die in hun dagelijkse werkzaamheden veelvuldig te maken hebben met fiscale douaneafhandelingen en meer willen weten over de samenhangende BTW-verplichtingen en risico's.

Waar en wanneer?

Nog niet beschikbaar

Programma

 

 • Het juist berekenen en onderbouwen van een eventuele contragarantie van uw buitenlandse relatie.
 • Verloop van goederenstromen in relatie tot factuurstromen.
 • Opstellen van een volmacht.
 • Bewaren van bescheiden, gelet op de steeds vaker onmiddellijk vrijgegeven PLDA aangiftes.
 • Bescheiden die naar de klant moeten worden gestuurd.
 • Vrijstellingen.
 • Het correct invullen van het BTW-aangifteformulier, de Opgaaf intracommunautaire transacties en het Intrastatformulier.
 • Bijzondere transacties, BTW entrepot.
 • Het aangeven van intracommunautaire verwervingen en leveringen door een fiscaal vertegenwoordiger en leveringen binnen een accijns- en/of BTW-entrepot.
 • Fiscaal vertegenwoordiging en facturering in relatie tot directe vertegenwoordiging volgens de Douanewet.
 • Wat (niet) te doen indien uw onderneming de fiscus/OLAF op bezoek krijgt.
 • Archivering van de door u gedane invoeraangiftes en het in kaart brengen van de daarop volgende leveringen.
 • Wat is de status van de CMR/POD/VAT notes en wat is de doelstelling en het risico van een afhaalverklaring.


Praktijkvraagstukken kunnen tijdens de training besproken worden. Gelieve daartoe ten laatste twee weken vóór de voorziene start van de opleiding contact te nemen met Sophie Verberckmoes via info@douaneopleidingen.be of 0497 44 40 49.

Aanvullende info

Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met:
http://kghdouaneopleidingen.be/

Het team van Douaneopleidingen België helpt u graag om de ontwikkeling van uw medewerkers vorm te geven en de kwaliteit van uw onderneming te verhogen.

Heeft u interesse, maar:

 • Past de datum u niet?
 • Kunt u absoluut niet overdag of past de datum voor de eventuele avondtraining u niet?
 • Is de locatie moeilijk bereisbaar?
 • Heeft u liever de bijeenkomsten op uw locatie? (Veelal mogelijk vanaf 5 deelnemers!)

U kunt tijdens kantooruren contact opnemen met:


Sophie Verberckmoes
Programma manager België
Telefoon: +32 (0)497 444 049
E-mail: info@kghdouaneopleidingen.be