Werken met een bosmaaier houdt risico's in. Gelukkig kunnen deze risico's tot een minimum worden beperkt, mits er op de juiste manier mee wordt gewerkt. In deze opleiding leren we veilig om te springen met de bosmaaier. Ook ergonomisch werken komt aan bod. Zo wordt het werk minder vermoeiend, en spaar je je lichaam op langere termijn.

 

Wat en voor wie?

Voor wie

  • Groenarbeiders van openbare besturen
  • PWA medewerkers die instaan voor groenonderhoud
  • (medewerkers) van tuinaannemers

Wat na de opleiding

Na het volgen van deze opleiding kan je moeiteloos, met aangepaste snijgarnituur een perfect resultaat neerzetten met een bosmaaier. En dit op ergonomisch verantwoorde wijze en op veilige manier voor jezelf en je omgeving.

Waar en wanneer?
Programma

Tijdens deze eendaagse opleiding komt zowel theorie als praktijk aan bod.

We besteden ruim aandacht aan de veiligheid van de machines, en aan een veilige werktechniek.
We gaan na welke snijgarnituur wanneer aangewezen is, en welke beschermkap gemonteerd moet worden.
Het draagstel, de afstelling van de bosmaaier aan het draagstel en de balansafstelling van bosmaaier en draagstel worden uitgebreid behandeld. Ook de persoonlijke beschermingsmiddelen krijgen de nodige aandacht.

We gaan ook in de praktijk aan de slag:

-        Monteren van snijgarnituren en beschermkappen

-        Afstellen van bosmaaier en draagstel

-        Veilige en ergonomische werktechniek met oog voor efficiëntie en resultaat

-        Dagelijks onderhoud van de bosmaaier

Voorkennis is niet vereist.

Aanvullende info

Meebrengen: werkkledij, veiligheidsschoenen, gehoorbescherming, veiligheidsbril, tuinhandschoenen