Pesticiden vormen een belasting voor het milieu: resten komen al te dikwijls in het oppervlaktewater of het grondwater terecht. Ze vormen dus een risico voor de gezondheid van mens en dier. Bovendien spreekt ook de wet mee als het over pesticidengebruik gaat…
Het gebruik ervan moet dus vermeden worden. In deze opleiding wordt aangeleerd hoe groenonderhoud effectief en vrij van pesticiden kan gebeuren.

 

 

Wat en voor wie?

Voor wie

  • Groenarbeiders van openbare besturen
  • PWA medewerkers die instaan voor groenonderhoud
  • (medewerkers) van tuinaannemers

 

Wat na de opleiding

Na het volgen van deze opleiding ben je gewapend om onkruid zonder vergif te lijf te gaan, en weet je hoe je door kleine ingrepen onkruidgroei voorkomt.

Waar en wanneer?
Programma
  • Tijdens deze eendaagse opleiding komt zowel theorie als praktijk aan bod.
  • We behandelen kort de wetgeving rond pesticiden: wat kan, en wat mag niet.
  • We leren de courante soorten onkruiden herkennen, bekijken waar ze best gedijen en hoe dat komt. En vragen ons af of ze allemaal wel zo schadelijk zijn.
  • We gaan na op welke manier we onkruid manueel of mechanisch kunnen bestrijden in verhardingen en plantvakken. Maar vooral ook op welke manier we onkruidgroei kunnen voorkomen, door de juiste onderhoudstechnieken en een aangepaste beplanting.

 

 

 

 

Aanvullende info

Meenbrengen: wekkledij, veiligheidsschoenen, gehoorbescherming (oordopjes), tuinhandschoenen.