Bedrijven die vanuit en naar de Europese Unie goederen vervoeren worden geconfronteerd met een steeds complexer wordende Europese en nationale regelgeving inzake invoer, uitvoer en doorvoer. Voor heel wat ondernemers is het dan ook onmogelijk om zelf hun weg te vinden in het woud van regels en wetten met betrekking tot het internationale goederenverkeer. Douaneagentschappen en gespecialiseerde bedrijfsinterne diensten spelen hier een zinvolle rol in het bieden van ondersteuning bij de voorbereiding en de uitvoering van de in-, uit- en doorvoerprocessen. Meer bepaald de douanedeclaranten vervullen hier een specifieke rol. Hun inbreng versnelt en vereenvoudigt het logistieke proces.

Een douanedeclarant kan zijn/haar werk uitoefenen op het niveau van meerdere vervoersmodi, of hij/zij kan gespecialiseerd zijn in het werken met specifieke vervoersmodi. Dit hangt voornamelijk af van de plaats waar de douanedeclarant zijn taak vervult b.v. aan de haven of aan de luchthaven. Afhankelijk van de vervoersmodi waarmee hij/zij werkt zal de douanedeclarant rekening houden met andere richtlijnen, voorwaarden, documenten… maar de taken zijn dezelfde. In de toekomst zal, naast het insturen van de aangiftes, het uitoefenen van controle en het begeleiden van klanten (compliancy van de klant bewaken), veel belangrijker worden in dit beroep.

In deze opleiding assistent douanedeclarant of junior customs consultant leer je douaneformaliteiten afhandelen. Het gaat er hierbij vooral om dat de douanewetgeving correct wordt toegepast, bijvoorbeeld dat er vergunningen zijn om bepaalde producten in te voeren en dat eventuele invoerrechten en accijnzen zijn betaald. Je leert administratieve douaneformaliteiten, commerciële activiteiten van het transport of activiteiten voor internationaal goederenverkeer uit te voeren en rekening te houden met de voorschriften en kwaliteit (kostprijs, termijn, veiligheid...).

Het overzien van de gehele douaneregelgeving is lang niet steeds noodzakelijk. Medewerkers in de functie van assistent declarant kunnen met globale kennis van de douanesystematiek en met specifieke kennis van een beperkt aantal voor hen relevante douaneregelingen hun werk naar behoren verrichten.

Wat en voor wie?

Wat na de opleiding

Na de opleiding kan je aan de slag als assistent douanedeclarant en vervolgens de nodige ervaring opdoen om door te groeien naar de functie van douanedeclarant.

In deze opleiding stap je in in het Start Me Up-project waarbij je tevens je ondernemerschapsvaardigheden versterkt en je kennis uitbreidt. Via workshops en coaching brengen we je onmisbare skills bij voor de succesvolle uitbouw van je eigen zaak.

Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Dag23 september 2019lessenroosterSint-Niklaas900 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.


Wil je als zelfstandige starten?
Maak kennis met Start me up.
Het traject op maat dat je lanceert naar succesvol ondernemerschap.  Meer weten

Programma
 • Intakegesprek
 • Europese Unie
 • Moderne vreemde talen
 • Basisdouanedeclaratie
 • Groeipad Junior Customs Consultant
 • Werkplekleren
 • Start me up

Via werkplekleren krijg je op de werkvloer het vak van A tot Z aangeleerd. Je wordt meteen ondergedompeld in de praktijk waardoor je de stiel snel in de vingers krijgt.

 • 60% van je opleiding leer je een vak op de werkvloer waar je de nodige skills opdoet, 40% op de SYNTRA-campus
 • Je zoekt zelf een bedrijf maar wij helpen je stap per stap
 • Je krijgt ondersteuning van een coach
 • Je behaalt een getuigschrift, erkend door de Vlaamse overheid
 • Je bent na afstuderen helemaal klaar voor de arbeidsmarkt
 • Je ouders behouden het kindergeld
Gelinkte filmpjes

Word junior customs consultant

Met de steun van