In software-ontwikkeling is de controle van het opgeleverde werk een belangrijke schakel. Immers, de ontwikkelde software moet kwalitatief zijn, een antwoord bieden op de vraag of probleem, en in alle situaties performant zijn. Ontwikkelen is daarom vaak een iteratief proces van ontwikkelen, testen, bijsturen, verder ontwikkelen, testen, ... Zo hoef je niet te wachten op (negatieve) feedback van gebruikers, en kan je issues snel oplossen. Het resultaat? Minder frustratie, een beter en goedkoper eindproduct en tevreden gebruikers. Software testing maakt daarom steeds vaker een integraal deel uit van het ontwikkelproces. In de praktijk gaat niet zelden 1/3 van de projecttijd naar testing.

Gezien het belang van software testing is een doordachte en gestructureerde aanpak noodzakelijk. Meer zelfs, eigenlijk is het een vak apart. Als software tester heb je verschillende opties. Je kan immers testen volgens verschillende methode, op verschillende levels, volgens verschillende types. Op basis van het project en de aard en complexiteit van de te ontwikkelen software, maak je daarin een keuze. Daarnaast hanteer je ook een systematische manier van testmanagement en kan je op zoek gaan naar manier om het testen te automatiseren.

Een software tester beschikt over de technische competenties, maar maakt daarnaast ook deel uit van een team, en werkt mee aan een project. Hij heeft dus ook belangrijke soft skills nodig. Het gaat daarom enerzijds bv. over projectmanagement en business skilss, en anderzijds over vaardigheden zoals samenwerken, communiceren en probleemoplossend denken.

Wat en voor wie?

Voor wie

 Deze opleiding is bestemt voor iedereen met ruime programmeerervaring die zich wil verdiepen in gestructureerde testingmethodes. Je hebt kennis van het programmeerproces nodig om goed met het testproces om te gaan. Testing interfereert immers het programmeren: je koppelt terug, ontdekt mismatchen in de code, speelt een rol in de oplevering van een project. Na de opleiding kan je binnen een project mee instaan voor het integreren van een doorgedreven en gestructureerde testing.

De opleiding is praktijk- en toepassingsgericht. Dat betekent enerzijds dat je doorheen de opleiding aan verscheidene realistische opdrachten en praktijkcases werkt. Anderzijds ligt wat je leert zo dicht bij wat je in het werkveld nodig hebt, dat je na de opleiding meteen aan de slag kan.

Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
20 september 2021Binnenkort beschikbaarGent675 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

Deze opleiding volg je gedurende één jaar één avond per week, op een vaste lesavond. De meeste lessen volg je op de campus, en ander deel verwerf je via afstandsmodules waaraan een persoonlijke coaching verbonden is. De volgende modules staan op het programma:

Module software testing fundamentals (32u)

In de basismodule verken je de basics van software testing. Je verkent de verschillende testlevels, - methodes en -types. Ook de basics testmanagement komen aan bod, en eindigen doe je met een examen.

Module software testing advanced (68u)

De vervolgmodule gaat dieper in op testmanagement, zodat duidelijk is op welke manier je dit in het ontwikkelproces kan inbouwen en opvolgen. Ook het automatiseren van testprocessen komt in deze module aan bod. Ook behaviour driven development van Gherkin wordt behandeld.

Module agile projectmanagement (24u +2u individuele coaching)

Projectmanagement is een belangrijk aspect van IT-projecten, en heeft dus ook een plaats binnen de opleiding. Agile projectmanagement mag geen hol begrip worden, en wordt daarom ook binnen de opleiding toegepast. Scrum komt hier uiteraard ook uitgebreid aan bod.

Module business skills (24u + 1u individuele coaching)

Wie aan de slag wil in IT-sector, moet rekening houden met een aantal specificiteiten. In deze module verken je de IT-sector, o.a. via een bedrijfsbezoek. Daarnaast gaat het bv. ook over GDPR, presentatie- en pitchtechnieken.

Module soft skills (16u + 1u individuele coaching)

Technische competenties zijn één ding, daarnaast moet je ook kunnen samenwerken en effectief/doelgericht communiceren (met verschillende types collega's en klanten), en is ook probleemoplossend kunnen denken een echte must. Komt allemaal aan bod.

Eindproef (1u)

Je sluit de opleiding af met een omvattende eindproef, waarin je toont dat je de kennis en kunde uit de opleiding geïntegreerd beheerst. Concreet kies je een nieuwe of bestaande software, waarvoor je een testplan opstelt en uitvoert. De opmaak van een projectplan en kostprijsberekening maken deel uit van de eindproef. Doorheen de modules wordt je begeleidt in de totstandkoming van de eindproef, die je uiteindelijk aan een jury presenteert.

 

Aanvullende info

Je brengt jouw eigen laptop mee naar de les.

 

Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online

 

Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

Omdat ervaring met programmeren/ontwikkeling nodig is, vragen we een vooropleiding in de IT-sector waarvan je een kwalificatiebewijs kan voorleggen:

  • of een bachelor of master in een IT-opleiding met minstens 100 lesuren programmeren
  • of een opleiding bij één van de SYNTRA: analist-programmeur, C#-, Java-, frontend-, backend-, full stack developer, webontwikkelaar
  • of een IT- opleiding bij VDAB/Intect/privé met minstens 100 lesuren programmeren

Heb je geen IT-opleiding achter de rug, dan komt ook aantoonbare ervaring als programmeur/developer (minstens 1 jaar) in aanmerking als toelatingsvoorwaarde. Je hebt hiervoor een verklaring van de werkgever nodig, of een bewijs van het Ondernemingsloket.

Met de steun van