De éénjarige opleiding verzekeringstussenpersoon, stoomt je klaar om als verzekeringstussenpersoon en bij uitbreiding als zelfstandig verzekeringsmakelaar aan de slag te gaan.

Deze opleiding maakt je wegwijs in de diverse takken van de verzekeringswereld en bevat alle modules waarvoor je als "Verantwoordelijke voor Distributie (VVD)" je kennis dient te bewijzen.

Sedert 1 januari 2015 volstaat het echter niet om enkel de opleiding te volgen. Het FSMA heeft beslist dat er telkens erkende examens moeten afgelegd worden. Het volledige examensysteem werd sinds januari 2020 hervormd. Er werden nieuwe leerdoelstellingen genoteerd en nieuwe examendoelstellingen opgemaakt.

Door de Coronacrisis kunnen examens pas afgelegd worden vanaf het voorjaar 2021.

De voorbereidende theoretische lessen gaan al van start in het najaar zodat de eerste modules zijn afgerond kort na nieuwjaar.

Wij bieden een opleiding die een zeer goede voorbereiding biedt op het examen.

De examens worden opgenomen in het lessenrooster en kunnen in de organiserende campus afgelegd worden.


 

 

Wat en voor wie?

Voor wie


• personen die in de verzekeringssector willen stappen en een grondige opleiding nodig hebben als voorbereiding op de verplichte examens
• personen die als bediende (willen) werken in een verzekeringskantoor
• personen die professioneel betrokken zijn bij de verzekeringsproblematiek
• personen in contact met het publiek.
Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Avond21 september 2021lessenroosterGent390 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

Algemene module (36u)

 

  • Verzekeringsmarkt en regelgeving op het verzekeringscontract
  • Diverse wetgeving

 

Module niet-levensverzekering (72 u) (gekoppeld aan examens voor takken hieronder opgesomd)

 

  • Aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstand (takken 13 en 17)
  • Motorrijtuigenverzekeringen en verzekering hulpverlener (takken 1a, 3,10 en 18)
  • Zaakverzekering (takken 8,9,14,15 en 16)
  • Persoonsverzekeringen andere dan levensverzekeringen (takken 1a,1b en 2)

 

Module levensverzekeringen) (32 u) (gekoppeld aan examens voor takken 21,23 en 26)

 

  • Toepasselijke wetgeving en financiële bekwaamheid
  • Witwaswetgeving, verzekeringsmarkt, pensioenstelsel en gedragsregels

 

Module levensverzekeringen met beleggingscomponent (8u) (gekoppeld aan examen voor takken 21, 23 en 26)

 

In totaal moeten er ook 9 deelexamens (telkens ong. 2 uur ) worden afgelegd.

 

 

 

Aanvullende info

Inschrijvingsgeld

 

De prijs bestaat enerzijds uit het lesgeld (390 euro incl. BTW)

en anderzijds uit het recht op één deelname aan alle examens
( de kostprijs van de examens is momenteel nog niet duidelijk, wij wachten nog op communicatie van de beroepsvereniging).

 


Examens worden wel in de campus zelf afgelegd. De examens worden ingepland in samenspraak met de klasgroep (en zijn nog niet zichtbaar bij de lesmomenten) 

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden: Diploma Hoger secundair onderwijs

Alle tussenpersonen (makelaars, agenten en subagenten) en hun verantwoordelijken voor de distributie
dienen houder te zijn van een HSO diploma
(diploma A.S.O., T.S.O., K.S.O. of het diploma 7de kwalificatiejaar B.S.O.).

Dit blijkt uit de artikelen 259 en 270, § 4, lid 1, 1° en 2° van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

Gelieve bij inschrijving een kopie te bezorgen van je behaalde diploma.

Met de steun van