Je voelt je aangetrokken tot kruiden en je wil de kennis ervan in relatie met het menselijk lichaam brengen? Dan boeit de opleiding "herborist" je gegarandeerd. Als herborist ben je in staat raad te geven over de toepassing van planten en kruiden op het vlak van voeding en lichaamsverzorging. Je leert alles over de meest recente wetgeving in verband met het gebruik en de verkoop van kruiden.Na de opleiding heb je een grote waaier aan mogelijkheden en sectoren waarin je aan de slag kan. Herboristerie, kruidenteelt, reform- en natuurvoedingswinkels, cosmetica- en schoonheidssector, horeca, …
Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Avond13 september 2021lessenroosterAalst425 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

Basisjaar herborist-kruidenteler  34  sessies

Tijdens het eerste jaar geeft een kruid zijn eerste geheimen prijs. In de lessen plantkunde, biochemie, kruideninhoudstoffen leer je hoe een kruid in elkaar zit. Daarnaast verwerf je bij kruidenleer en teelttechnieken reeds een basiskennis over hoe je een kruid dient te telen en te verwerken. Je brengt tevens een bezoek aan professionele teler.

 CHEMIE / BIOCHEMIE 16u

 • Inzicht verwerven in de basiseigenschappen van de chemische verbindingen.
 • Inzicht verwerven in de opbouw en de samenstelling van organische verbindingen.
 • Basisbegrippen van de inhoudsstoffen kennen.

 PLANTKUNDE 24u

De basis van herboristerie rust op een voldoende kennis van algemene plantkunde. De herborist zal in zijn dagelijkse bezigheden geconfronteerd worden met de identificatie van planten. Hij moet in staat zijn planten te identificeren a.d.h.v. een determinatietabel, moet de grondslagen kennen van de plantenmorfologie, de samenstelling van de weefsels en de functies. 

KRUIDENINHOUDSTOFFEN 20u

 •  Opzet is om een beter begrip van de samenhang en werking van inhoudsstoffen op de fysiologische stelsels ( spijsverteringsstelsel, ademhalingsstelsel, bloedsomloop, immuunstelsel en lymfestelsel) te kennen.
 • Inzicht verwerven in de indeling van kruideninhoudstoffen en hun algemene eigenschappen en toepassingen.
 • Bespreking van de verschillende groepen inhoudsstoffen (slijmstoffen, etherische oliën, polyfenolen, …) met voor elke groep een bespreking van de algemene structuur, algemene eigenschappen, stabiliteit, oplosbaarheid en praktische toepassing (aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden).  

 KRUIDENLEER 32u

 • Een grondige kennis verwerven betreffende algemene botanische kenmerken, gebruikte plantendelen, actieve inhoudsstoffen essentieel voor de toepassing, toepassingen (traditioneel, voedingssupplement, cosmetica), fysiologische activiteit, typen bereidingen, nevenwerkingen/interacties. Cursist verwerft inzicht in waar betrouwbare informatie kan worden gevonden en hoe deze dient te worden geïnterpreteerd.
 • De besproken planten dienen aan te sluiten bij de toepassingen die aan bod komen bij de besproken lichaamsstelsels in het vak anatomie/fysiologie/pathologie

 TEELTTECHNIEKEN 16u

Elementaire basiskennis van de teelt van planten. Inzicht in de parameters die gehalte en samenstelling aan actieve inhoudsstoffen beïnvloeden. Er wordt van de cursisten verwacht dat ze basiskennis ontwikkelen over de interactie van de planten met hun omgeving, ze moeten daarnaast ook in de literatuur van elke plant op de lijst (90 planten kruidenleer 1 en 2) de juiste informatie kunnen terugvinden omtrent teelt (aard van de plant, standplaats), teelttechnieken (wijze van vermeerderen) en voornaamste ziekten en plagen. 

ANATOMIE, FYSIOLOGIE EN BASISBEGRIPPEN PATHOLOGIE 24u

 • De noodzakelijke kennis van fysiologie van de mens verwerven met het oog op het begrijpen van de werking van op de stelsels in het menselijk lichaam.
 • De noodzakelijke kennis van de anatomie van de mens verwerven i.f.v. een beter begrip van de samenhang en werking van het menselijk lichaam en van de verschillende hierbij betrokken anatomische stelsels.
 • Inzicht verwerven in de basis van algemene ziektebeelden die zich voordoen bij de verschillende lichaamstelsels.

 BEZOEKEN  8u

 Een concreet inzicht in de beroepsuitoefening verwerven d.m.v. een bezoek ter plekke.

 

2e JAAR HERBORIST 148u

PLANTKUNDE 24u

 Studie van gedroogde planten met gebruik van binoculair en microscoop :

 • Vergelijken van verse en gedroogde planten: duiden van kleur, vorm en typische kenmerken zoals haren, vezels en andere.
 • Typische weefsels bij planten in droge toestand herkennen in verband met kwaliteitscontrole (onzuiverheden, vervalsingen, identificatie, verwarring…).

ANATOMIE, FYSIOLOGIE EN BASISBEGRIPPEN PATHOLOGIE 20u

 • De noodzakelijke kennis van fysiologie van de mens verwerven met het oog op het begrijpen van de werking van planteninhoudstoffen op de fysiologische stelsels in het menselijk lichaam.
 • De noodzakelijke kennis van de anatomie van de mens verwerven i.f.v. een beter begrip van de samenhang en werking van het menselijk lichaam en van de verschillende hierbij betrokken anatomische stelsels.
 • Inzicht verwerven in de basis van algemene ziektebeelden die zich voordoen bij de verschillende lichaamsstelsels. 

KRUIDENINHOUDSTOFFEN 24u

Bespreking van de verschillende groepen inhoudsstoffen (werking, opname, uitscheiding, …) in functie van hun toepassingen bij de verschillende lichaamstelsels.

Dit als basis voor het gebruik van plantenpreparaten.

KRUIDENLEER 28u

De cursisten verwerven een grondige kennis betreffende algemene botanische kenmerken, gebruikte plantendelen, actieve inhoudsstoffen essentieel voor de toepassing, toepassingen (traditioneel, voedingssupplement, cosmetica), fysiologische activiteit, typen bereidingen, nevenwerkingen/interacties. Cursist verwerft inzicht in waar betrouwbare informatie kan worden gevonden en hoe deze dient te worden geïnterpreteerd.

De besproken planten dienen aan te sluiten bij de toepassingen die aan bod komen bij de besproken lichaamsstelsels in het vak anatomie/fysiologie/pathologie

PRODUCTKENNIS 12u

 • Kennis van de belangrijkste producten op de markt en van het assortiment van kruiden en voedingssupplementen in de handel. Inzicht hebben van waar de producten komen, hoe ze zijn samengesteld en productiedatum.
 • Het belang van de kwaliteitscontrole i.v.m. de identificatie, zuiverheid, kwaliteit en nagaan van eventuele vervalsingen van plantaardige grondstoffen kennen.

VOEDINGSLEER 20u                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Het doel is dat de cursist de algemene principes van de voedingsleer leert kennen, kennis heeft in de alternatieve voedingswijzen en nieuwe trends in ons voedingspatroon

TOEGEPASTE BEDRIJFSVOERING 12u

De cursist kan de verschillende aspecten die bij het ondernemerschap horen toepassen op het beroep.

WETGEVING EN DEONTOLOGIE 8u

 • kennis hebben van de vigerende wetgeving
 • bij het adviseren, gebruik en praktische toepassingen van de planten, of bereidingen hiervan afgeleid, zal de herborist de attitude bezitten zich beperken tot toepassingen binnen de voeding (als dusdanig of als supplement) en/of binnen de huidverzorging.
 • de attitude hebben om bij de geringste aanwijzingen van ziektesymptomen of van aandoeningen die haar/zijn bevoegdheid overschrijden de klant door te sturen naar een arts.
 • De attitude hebben om rekening te houden met mogelijke interacties die kunnen optreden met gangbare therapieën.
 
Aanvullende info

Bijkomende kosten te voorzien: ca 10-20 euro voor extra materiaal (vademecum, boekje,...)

 

Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online

 

Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

- Minimum 18 jaar zijn
- Beschikken over een diploma hoger secundair onderwijs
- Om deze opleiding te volgen is het noodzakelijk dat je voldoende praktijkervaring hebt opgebouwd via een job of een vooropleiding. Vóór de start van de opleiding nemen we contact met je op om je voorkennis na te gaan. Als blijkt dat je voorkennis niet volstaat, dan dien je aanvullend op de opleiding enkele extra (gratis) lessen te volgen.”

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een getuigschrift. Als je daarnaast ook voor de cursus ondernemerschap slaagt, behaal je een diploma in plaats van een getuigschrift. Getuigschriften en diploma's zijn officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Met de steun van