Vaak wordt nog steeds gedacht dat het verzorgen van bomen een algemene taak is in de groensector die door velen kan worden waargenomen.  Echter, niets is minder waar.  Het vergt namelijk een gedegen praktische en theoretische kennis om bomen op een correcte manier te verzorgen, problematieken te signaleren en er op een juiste manier gevolg aan te geven.   Volg je de twee jarige opleiding bij Syntra Midden-Vlaanderen, dan bouw je de nodige kennis op.  Zowel theoretische kennis als praktijkervaring - zoals het aanleren van veilige klimtechnieken en het leren hanteren van een kettingzaag op een verantwoorde manier - staan centraal in de opleiding.  

Wat en voor wie?

Voor wie

je hebt een achtergrond in de groensector en wenst het beroep van 'boomverzorger' zelfstandig of als medewerker uit te oefenen.

Waar en wanneer?

Nog niet beschikbaar. Blijf op de hoogte of stel een vraag over deze opleiding


Wil je als zelfstandige starten?
Maak kennis met Start me up.
Het traject op maat dat je lanceert naar succesvol ondernemerschap.  Meer weten

Programma

De opleiding bestaat uit een eerste en tweede jaar.     

Eerste jaar (200 lesuren):
-
Bomenkennis
- Ergonomie en veiligheid
- Gereedschappen en machines
- Biologie van de boom
- Snoei en onderhoud van bomen
- Bodemkunde
- Techniek van het aanplanten en verplanten, groeiplaatsverbetering
- Werk- en klimtechnieken
- Vellen en rooien van bomen
- Bedrijfsbezoeken  

Tweede jaar (188 lesuren):
- Bodemkennis
-
Ergonomie en veiligheid
- Snoei en onderhoud van bomen
- Techniek van het aanplanten en verplanten, groeiplaatsverbetering
- Werk- en klimtechnieken
- Vellen en rooien van bomen
- Initiatie werkorganisatie
- Boombeleid & juridische aspecten
- Bedrijfsbezoeken
- Begeleiding eindexamen

Aanvullende info

Deze opleiding wordt tweejaarlijks opgestart in campus Gent. De theoretische vakken worden 's avonds aangeboden.  De (verplichte) praktijkvakken bieden we overdag aan.  Deze gaan hoofdzakelijk door op weekdagen. Uitzonderlijk kan in samenspraak wel een praktijkles of bedrijfsbezoek op zaterdag worden gepland. 
Tijdens het eerste jaar vinden gemiddeld 9 praktijkdagen plaats, tijdens het tweede jaar zijn dat er een twaalftal.
Gezien de praktische inhoud van deze opleiding dient iedere cursist over eigen gereedschap en uitrusting te beschikken:
* Basisuitrusting vellen en snoeien (richtprijs 350 euro)
- veiligheidsbroek met zaagbescherming
- veiligheidsschoenen, zaaghandschoenen, zaagmouwen
- veiligheidshelm met kinband + gelaatsbeschermer + veiligheidsbril
* Basisuitrusting klimuitrusting (richtprijs 800 €)
gordel, helm, leeflijn, klimtouw, werpzakje, werplijn, musketon, cambiumsaver

Bij aanvang van de opleiding, wordt dit materiaal door de docent toegelicht. De aankoop kan mogelijk via SYNTRA gebeuren. Indien je zelf het materiaal aankoopt, dient dit voor aanvang van de praktijkles door de verantwoordelijke docent te worden goedgekeurd.
 

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden
 
De opleiding telt meerdere toelatingsvoorwaarden:
 
- Om deze opleiding te volgen is het belangrijk dat je voldoende praktijkervaring hebt opgebouwd via een job of een vooropleiding. Mocht je voorkennis toch niet volstaan, dan volg je aanvullend op de opleiding enkele extra (gratis) lessen.
 
EN
- Niet-leerplichtig zijn
- Medisch geschikt zijn: Geen evenwichtsstoornissen hebben, voldoende fysieke, motorische, zintuiglijke …. vermogens bezitten (na te gaan aan de hand van een medische vragenlijst die de cursist naar waarheid moet invullen, ondertekenen en laten bevestigen door de behandelende arts)
- Geen hoogtevrees hebben
- Voldoende motivatie, maturiteit en doorzettingsvermogen hebben om opdrachten in moeilijke werkomstandigheden aan te kunnen.  

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Deze opleiding leidt tot het behalen van het SYNTRA-getuigschrift/diploma 'Boomverzorger'.
De inhouden van het programma bereiden je voor op het behalen van het certificaat ETW. Tijdens en na de opleiding doe je de nodige praktijkervaring op waarna jij je kan aanbieden voor het examen European Treeworker, op regelmatige tijdstippen georganiseerd door BAAS en Inverde.

Met de steun van