Als medisch secretaris / secretaresse ben je de administratieve spil van dokterspraktijken, ziekenhuizen, mutualiteiten en gezondheidscentra. Je hebt ook op sociaal vlak een belangrijke rol: patiënten onthalen, vertegenwoordigers ontvangen, enz.
In deze opleiding krijg je een sterke secretariaatsopleiding, krijg je inzicht in het beroep en leer je de beroepsgebonden medische terminologie kennen.
Ook de noodzakelijke sociale vaardigheden en wetgeving komen aan bod.
Tenslotte wordt ook in diverse vakken aandacht besteed aan talenkennis, die toegepast wordt op het medische secretariaat.

Wat en voor wie?

Voor wie

De opleiding richt zich naar jonge mensen die na het secundair onderwijs dit beroep willen aanleren én naar al diegenen die zich gemotiveerd naar dit beroep willen omscholen. Ook wie geen medische achtergrond heeft, maar zich administratief in deze branche wil omscholen, vindt hier zeker een antwoord.

Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Avond10 september 2018lessenroosterAsse375 Euro
Avond10 september 2018lessenroosterGent375 Euro
Alle prijzen inclusief BTW
Programma

EERSTE JAAR (168uur)

 • Inleiding + organisatie van het medisch secretariaat (incl stagetoelichting) (44uur)
 • Medische terminologie (28uur)
 • Anatomie, fysiologie, pathologie, hygiëne (32uur)
 • Toegepaste sociale vaardigheden en humane vorming (16uur)
 • Deontologie (8uur)
 • Zakelijke taal Nederlands (20uur)
 • Informatica (20uur)


TWEEDE JAAR (112uur + 160uur stage + 4uur eindproef)

 • Anatomie, fysiologie, pathologie, hygiëne (32uur)
 • Zakelijke taal Nederlands (8uur)
 • Zakelijke taal Frans (28uur)
 • Medische software (4uur)
 • RIZIV-reglementering, gezondheidszorg en medische registratie (32uur)
 • Stage- en eindwerkbegeleiding (8uur)
 • Stage (160uur)
 • Eindproef (4uur)
Aanvullende info

In het eerste jaar zijn in het najaar 2 avonden per week les, nadien 1 avond.

In deze opleiding is de stage van groot belang. Deze stage is verplicht. De stage kan worden aangevat na de examens van het eerste jaar op een medisch secretariaat. De cursist gaat zelf op zoek naar een geschikte stageplaats.

Toelatingsvoorwaarden

 • Minstens 18 jaar oud zijn
 • Beschikken over min. een diploma hoger secundair onderwijs is een meerwaarde

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie de opleiding met succes beëindigt, ontvangt het officiële getuigschrift “Medisch secretaresse/secretaris“, erkend door SYNTRA Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap. Het getuigschrift wordt enkel toegekend aan deelnemers die regelmatig de lessen bijwonen, slagen voor de examens van de verschillende vakken, de stage succesvol doorlopen, een eindwerk maken en dat met succes verdedigen voor een jury.