Medisch secretaresse / secretaris

Als medisch secretaris / secretaresse ben je de administratieve spil van dokterspraktijken, ziekenhuizen, mutualiteiten, gezondheidscentra en medische laboratoria. Je hebt ook op sociaal vlak een belangrijke rol: patiënten onthalen, vertegenwoordigers ontvangen, enz.
In deze opleiding krijg je een sterke secretariaatsopleiding, krijg je inzicht in het beroep en leer je de beroepsgebonden medische terminologie kennen.
Ook de noodzakelijke sociale vaardigheden en wetgeving komen aan bod.
Tenslotte wordt ook in diverse vakken aandacht besteed aan talenkennis, die toegepast wordt op het medische secretariaat.

Wat en voor wie?

Voor wie

De opleiding richt zich naar jonge mensen die na het secundair onderwijs dit beroep willen aanleren én naar al diegenen die zich gemotiveerd naar dit beroep willen omscholen. Ook wie geen medische achtergrond heeft, maar zich administratief in deze branche wil omscholen, vindt hier zeker een antwoord.

Waar en wanneer?

Nog niet beschikbaar

Programma

EERSTE JAAR (168uur)

Inleiding tot het beroep van medisch secretaresse / secretaris (8uur)
Organisatie van het medisch secretariaat (32uur)
Basis handelscorrespondentie & algemene informatica (20uur)
Zakelijke taal (12u) 
Anatomie, fysiologie, pathologie, hygiëne (28uur)
Sociale vaardigheden, humane vorming & deontologie (20uur)
Stage: oberservatiestage (40uur)
Stagebegeleiding (8uur)

TWEEDE JAAR (208uur) (€260)

Anatomie, fysiologie, pathologie (32uur)
Sociale vaardigheden, humane vorming & deontologie (8uur)
Zakelijke taal (40uur)
RIZIV-reglementering, gezondheidszorg & medische registratie (32uur)
EHBO (12uur)
Eindwerkbegeleiding (2uur) 
Stage: intensieve doestage (80uur) 
Stagebegeleiding (2uur)

Aanvullende info

In deze opleiding is de stage van groot belang. Deze stage is verplicht. In het 1e jaar  wordt een observatiestage (40uur) voorzien en in het 2e jaar een doestage (80uur) op een medisch secretariaat. De cursist gaat zelf op zoek naar een geschikte stageplaats.

Toelatingsvoorwaarden

Minstens 18 jaar oud zijn en beschikken over een diploma van hoger secundair onderwijs.
Wie niet beschikt over dit diploma , kan eventueel toch worden toegelaten .
De volgende procedure dient hiervoor gevolgd :
* Deze kandidaat dient een gestandardiseerd toelatingsformulier in te vullen ( te bekomen aan receptie )
* Het document dient bezorgd te worden aan de onthaalbalie van de campus.  Een toelatingscommissie beslist vervolgens of de kandidaat wordt toegelaten.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie de opleiding met succes beëindigt, ontvangt het officiële getuigschrift “Medisch secretaresse/secretaris“, erkend door SYNTRA Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap. Het getuigschrift wordt enkel toegekend aan deelnemers die regelmatig de lessen bijwonen, slagen voor de examens van de verschillende vakken, de stage succesvol doorlopen, een eindwerk maken en dat met succes verdedigen voor een jury.