Tijdens de unieke opleiding Wijnbouwer - Wijnmaker leer je alles over de druiventeelt, wijnbouw en het proces van wijn maken. Je doet de nodige kennis op van de specifieke druiven, de aanleg en het onderhoud van de wijngaard maar ook alles over wijn maken. Van druif tot fles, het wordt je haarfijn uitgelegd.

Naast een gedegen theoretische kennis wordt de opleiding ook met de nodige praktijk ingevuld: je zal daarbij niet alleen in de wijngaard aan de slag kunnen maar ook het proces van wijn maken praktisch mogen toepassen. Tenslotte sturen we je niet zomaar het bos (in dit geval de wijngaard) in, we geven je bovendien de nodige bagage mee waar je op professioneel vlak allemaal rekening mee moet houden: vestigingsreglementering, specifieke wetgeving maar ook hoe zet je de wijngaard op de www-kaart?

Kortom, na deze opleiding kan je jouw attest 'Wijnbouwer - Wijnmaker' met succes oogsten! Belangrijk is ook dat je, als Wijnbouwer - Wijnmaker, kennis hebt van smaken en wijn proeven. Daarom start deze opleiding met de module "Wijn leren proeven".

Wat en voor wie?

Voor wie

Deze opleiding richt zich tot ieder die gepassioneerd met wijnen en vooral de productie van wijnen bezig is en de kennis hieromtrent wil uitdiepen. Meer specifiek richt de opleiding zich op:

 • Bestaande wijnbouwers die hun kennis willen uitdiepen
 • Startende wijnbouwers die hun kennis willen uitdiepen
 • Sommeliers, wijnconsulenten, wijnhandelaars, ...
 • Personen actief in de tuinbouw en fruitteelt die overwegen een wijngaard aan te leggen

Wat na de opleiding

Na de opleiding kan je:

 • een eigen wijngaard aanleggen en een keuze maken uit het meest geschikte plantgoed
 • de nodige technieken van het snoeien en beperken van het rendement toepassen, teneinde tot een kwalitatief product te komen
 • een gepaste remedie toepassen m.b.t. een ziektebeeld van de plant
 • zelf wijn maken en de nodige ingrepen doen om de wijn te optimaliseren
Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Avond14 november 2019lessenroosterGent600 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.


Wil je als zelfstandige starten?
Maak kennis met Start me up.
Het traject op maat dat je lanceert naar succesvol ondernemerschap.  Meer weten

Programma

AANGEPAST CURRICULUM VANAF CURSUSJAAR 2019-2020!

De opleiding duurt ongeveer anderhalf jaar en bestaat uit modules met doorheen het jaar aparte praktijktoepassingen (inspelend op de seizoenen):

 • Wijn leren proeven: 24 lesuren. Met deze module start je in het eerste jaar.
 • Technologie van de druiventeelt: 76 lesuren. Deze module komt volledig aan bod in het eerste jaar.
 • Praktijkmodule werk in de wijngaard: 48 lesuren. 24 lesuren in het eerste jaar, 24 lesuren in tweede jaar.
 • Wijntechnologie: 72 lesuren.
 • Bedrijfsvoering, marketing en wetgeving: 24 lesuren. Deze module zit volledig in het tweede jaar.
 • Praktijkmodule wijn maken: 12 lesuren. Deze module zit uiteraard op het einde van de opleiding, dus in het tweede jaar.

Inschrijvingsgeld schooljaar 2018-2019:

1e jaar wijnbouwer = 590 euro
2e jaar wijnbouwer = 355 euro
 

Wijn leren proeven

Als je deze module reeds in een ander traject gevolgd hebt, word je hier uiteraard van vrijgesteld dien je het inschrijvingsgeld voor deze module niet te betalen.

 • Zintuigen
 • Degustatietechnieken
 • Kennis van de druif
 • Vinificatie
   

Technologie van de druiventeelt

In deze module starten we letterlijk en figuurlijk aan de basis: de grond en het bewerken en voorbereiden ervan om tot druiventeelt en wijnbouw te kunnen overgaan. Je leert alles over intelligente bemestingstechnieken, de soorten aanplant die je in functie van de grond best kiest, het geleidingssystemen van de druivenlaars, de bescherming van de wijnstok en de eigenlijke oogst. Daarnaast krijg je in deze module ook een inzicht in de diverse druivenrassen en hun specifieke eigenschappen alsook welke (wettelijk!) mogen gebruikt worden. Parallel met deze theoretische benadering zullen ook extra praktijktoepassingen voorzien worden waarbij je daadwerkelijk aan de slag gaat in de wijngaard.

Wijntechnologie

In deze module maken we je wegwijs in de chemie en de technologie die u nodig heeft om wijn en wijnderivaten te kunnen maken. Er wordt een groot deel technisch-wetenschappelijke kennis opgebouwd en je leert ook de geijkte terminologie hiervan te gebruiken. Daarnaast komt het aspect smaak uiteraard ook ruim aan bod. Je leert hoe technologische ingrepen op het vinificatieproces een impact hebben op het uiteindelijke product. Ook voor deze module geldt dat er parallel extra praktijktoepassingen worden voorzien.

Bedrijfsvoering, marketing en wetgeving

De geneugten van het vak als wijnbouwer kennen uiteraard ook hun eigen wettelijke verplichtingen, beperkingen en vrijheden. In deze module maken we jou wegwijs in de specifieke regelgeving die van toepassing is op de wijnbouwer en reglementering i.k.v. voedselveiligheid en hygiëne. Ook leer je een specifieke kostprijsberekening te maken om o.m. de verkoopprijs van je wijn te kunnen bepalen. Jouw wijndomein moet tenslotte ook gekend worden: met de basistechnieken op vlak van marketing en commercialisatie, alsook het kiezen van de geschikte distributiekanalen voor uw product, kan je alvast aan de slag.

Werk in de wijngaard

 • Wintersnoei
 • Fijne snoei
 • Insteken tijdens opgroei
 • Zomersnoei
 • Oogst en verwerking
   

Wijn maken

Dit wordt de finale bekroning van je opleiding.

Aanvullende info

In het cursusgeld is ook het cursusmateriaal inbegrepen. In het cursusgeld voor het eerste jaar zijn bij de module "Wijn leren proeven" 6 degustatieglazen en het proeven van de wijnen inbegrepen in het cursusgeld. Wie deze module reeds in een ander traject gevolgd heeft, wordt hier uiteraard vrijgesteld.

Nieuw: Certificaat fytolicentie

De Europese richtlijn inzake het 'duurzaam gebruik van bestrijdingsmiddelen' verplicht alle professionele gebruikers, verdelers en voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen een kenniscertificaat van fytolicentie te behalen. Een fytolicentie bestaat uit een unieke cijfercode vergelijkbaar met een BTW nummer. Momenteel voldoet de opleiding wijnbouwer-wijnmaker nog niet aan de fytolicentie.

Toxicologie

 • Wetgeving op pesticiden en fytofarmaceutische producten
 • Algemene begrippen over fytofarmacie
 • Kennis herbiciden, fungiciden, insecticiden
 • Schadelijke nawerkingen op mens en huisdier
 • Omgaan met chemische en biologische bestrijdingsmiddelen
 • Veiligheidsaspecten, beschermde werkkledij
 • Symptomen van vergifing
 • Ecologische en alternatieve middelen
   

Ziekten en plagen

 • Ziekten en plagen in de tuin
 • Ziekten en plagen bij bomen/heesters/vaste planten
 • Inspecteren van de plant op aanwezigheid van ziekte/parasieten/knaagdieren
 • Analyseren van de vaststellingen
 • Toepassen biologische bestrijdingsmiddelen
 • Actualiteit/tendensen volgen
 • Link met bodemkennis
 • Preventief onkruid bestrijden

Toelatingsvoorwaarden

 • Minimum 18 jaar zijn.
 • Aan de leerplicht hebben voldaan.
 • Interesse hebben in de sector.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Op het einde van elke module is een moduleproef voorzien. Bovendien maak je op het einde van je opleiding een eindwerk dat je voor je docenten en een externe jury verdedigt. Wie in dit alles slaagt ontvangt het erkende getuigschrift van beroepskennis ondernemersopleiding.

Wie daarnaast ook nog de module basiskennis bedrijfsbeheer met goed gevolg doorloopt, ontvangt een diploma ondernemersopleiding. Dit diploma is erkend door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en SYNTRA Vlaanderen.

Met de steun van