De installateur airco en warmtepompen is gespecialiseerd in het berekenen, herstellen, renoveren en plaatsen van nieuwe installaties. Hij is op de hoogte van de reglementering milieuwetgeving betreffende koeltechnische handelingen en van de vigerende vestigingswet. Airco en warmtepompen zijn populaire koeltechnische toepassingen. Vooral warmtepompen vormen een aardig alternatief voor de traditionele verwarmingsvoorzieningen. Tal van constructeurs bespelen de markt. Elk type aircotoestel en warmtepomp stelt zijn specifieke eisen op het gebied van installatietechniek en/of onderhoud. Wil je met de recentste ontwikkelingen mee zijn of wil je starten als zelfstandig ondernemer, in beide gevallen ben je bij SYNTRA Midden-Vlaanderen op je plaats.

Wat en voor wie?

Voor wie

Iedereen die aan de slag wil in het vakgebied van airco en warmtepompen.

Waar en wanneer?

Nog niet beschikbaar

Programma

EERSTE OPLEIDINGSJAAR

Basis elektriciteit  16 sessies

 • Elektrische grootheden en wetten (stroom, spanning, weerstand, diodes, vermogen, ...) + metingen
 • Het elektrische net (2f + 3f + tellerkast)
 • Lichtschakelingen - symbolen en soorten - leidingen (huisinstallatie)
 • Veiligheid - AREI
 • Aarding
 • Praktijk-oefeningen (installatie praktijk)
 • Theoretische test

Motoren en sensoren industrieel 19 sessies

 • Motoren en foutzoeken
 • Sensoren en foutzoeken
 • Schakellogica (Logo)
 • Praktijk - foutopsporing en oplossingen

Dit opleidingsjaar kan je overslaan door te slagen in de vrijstellingsproeven 'Basis elektriciteit' en 'Motoren en sensoren - industrieel'. In beide gevallen gaat het om een PC-test. Uiteraard kan je deze modules eveneens overslaan op basis van eerder behaalde diploma's of getuigschriften. Contacteer in dit geval de campus Sint-Niklaas.

 

TWEEDE OPLEIDINGSJAAR

 

Koeltechnische en elektrische montage 33 sessies

KOELTECHNISCHE MONTAGE

 • Belangrijkste onderdelen in een koelkast: koelelement of verdamper, pomp of compressor, condensor, leiding vernauwing of expansieventiel.
 • Principiële werking: aan de hand van twee voorstellingen inkleuren van damp of vloeistoftoestanden in een cyclus.
 • SI-eenheden: lengte, massa, tijd, elektrische stroom, thermodynamische temperatuur, lichtsterkte en hoeveelheid stof. Voor de koeltechnieker in het bijzonder: de meter, de seconde, de kilogram en de kelvin.
 • Basisgereedschap van een koeltechnieker: de buizensnijder, de ontbramer, buisuitzetters, een flare-apparaat, een buisexpansietang, de buisplooitang, buisplooiveren, afsluittangen, ratelsleutel, servicespiegels, lamellenkam, schraderventieldraaiers.
 • Koelcyclus in het log P/I stelsel: figuur, bespreking, voordelen onderkoeling, gevolgen van oververhitting, het enthalpiedrukdiagram, bijzondere lijnen in het H - Log P – diagram: de isobaar, de isotherm, isochoren, isopyknen, isenthalpen.
 • Het H - Log P – diagram in de praktijk aan de hand van voorbeelden.
 • Het bewerken van koperen buis: het snijden van buizen, het ontbramen van koeltechnische buis, het plooien van koeltechnische buis, het gebruik van een flaretoestel: toelichten van deze verschillende items en demonstreren en uitleg geven bij de verschillende werkwijzen.
 • Het braseren van koperen leidingen: bespreken van de voorbereidende handelingen zoals uitzetten van buizen, de veiligheidsinstructies toelichten bij het gebruik van acetyleen en zuurstof, de instelling van de vlam demonstreren en bespreken, het beschermen van expansieventielen en afsluitkranen bij het braseren, de EHBO-richtlijnen bespreken. Het gebruik van de verschillende toevoegmaterialen demonstreren en uitleggen. Het gebruik van een soldeermat verduidelijken.
 • Het leggen van koeltechnische leidingen met het gebruik maken van montagebeugels, rapidclips, draadstangen en verschillende koppelingen.

ELEKTRISCHE MONTAGE

 • Elektrische gereedschappen: de kniptang, de kabelschaar, de universele tang, de   ontmanteltang, de automatische ontmanteltang, de punttang, de ronde bektang, de AMP – tang, de warteltang, de jokari, de waterpomptang, de griptang, de helaviatang, de verstelbare moersleutel, de inbussleutels, de torkxsleutels, de dopsleutels, de buisschaar, de steek- en / of ringsleutels, de doordrukstempels.
 • Draden en kabels: massieve en soepele geleider, VOB, VOBst, VTLB, VTLBp, VTMB, CTLB, CTMB, XVB – F2, XFVB – F2, SVV, VVT, UTP.
 • Verschillende elektrische netten: het driefasennet 3x230 Volt, het driefasennet 3N400 Volt, het eenfasen net 1x230 Volt, verbindingsrails voor de verschillende netten, de verschillende CEE-stopcontacten.
 • Elektrische begrippen en formules: de elektrische spanning, soorten spanningen met gelijkspanning en wisselspanning, de elektrische stroom, de elektrische weerstand, de wet van ohm, het elektrisch vermogen.
 • Aansluiten van draden en kabels: de wagoklem, de draadhuls, de kabelschoen, de data-wagoklem, de aardverbindingen met beschermingsgeleider, aardrail, aardingsonderbreker, de equipotentiale verbindingen, de aardingslus of aardingspen, aardingsbaar.
 • Ster of driehoek schakelen van een 3 fasen KAM-motor: uitmeten van een driefasen kooiankermotor, kenplaatgegevens opnemen, schakelen van een motor in ster, schakelen van een motor in driehoek, oefeningen.
 • Beveiligen van de motor: de smeltveiligheid, de automaat, de mesveiligheid, de thermische veiligheid, de motorbeveiligingsschakelaar.

Dit opleidingsjaar kan je overslaan indien je slaagt voor de vrijstellingsproeven. Deze bestaan uit een PC-test en een praktijkproef of op basis van eerder behaalde diploma's of getuigschriften. Contacteer hiervoor de campus in Sint-Niklaas.

 

DERDE OPLEIDINGSJAAR

Warmtepompen 16 sessies

Vanuit de natuurkundige begrippen wijst de docent je op het nut en werking van warmtepomp, zowel residentieel als industrieel. Principe en toepassing van warmtepompen krijg je haarfijn uitgelegd vanuit de praktijk. Je maakt kennis met alle onderdelen en gaat concreet aan de slag voor het monteren, demonteren, herstellen en regelen van warmtepompen. Dimensionering en storinganalyse sluiten de reeks noodzakelijke handelingen.

 • Installaties monteren
 • Elektrische aansluitingen realiseren
 • Warmtepompen samenstellen en afregelen
 • Een diagnose stellen

 

Airco
16 sessies

In deze module leer je het dimensioneren, regelen, onderhouden en installeren van airco. Ook het controleren, regelen en aanpassen van bestaande systemen, de regeling met bestaande regelapparatuur en PLC-sturing zit inbegrepen. In geval van storing leer je na een diagnose een herstelling uitvoeren.

 • Installaties monteren
 • Elektrische aansluitingen realiseren
 • Airco samenstellen en afregelen (T/P 50/50), Definitie Airco, - VRV / VRF (VRV: variabel referentie volume), - Mollierdiagram voor vochtige lucht, Chiller
 • Een diagnose stellen


DERDE OPLEIDINGSJAAR

Koeltechnisch management
30 sessies

Veiligheid, dossierkennis en ondernemersvaardigheden vormen de kernbegrippen van dit cursusonderdeel. Aan de hand van voorbeelden uit de dagdagelijkse praktijk verwerf je inzicht in de basiswetgeving rond zelfstandig ondernemen en leer je de relevante documenten kennen bij een aannemingsovereenkomst. Ook de basisprincipes en de praktische toepassingen van de milieuwetgeving zijn belangrijke onderdelen.

 • Strategie: positionering van mijn bedrijf in de sector
 • Infrastructuur
 • Kwaliteit
 • Commercieel beleid
 • Koeltechnische berekeningen
 • Toegepast administratief en financieel beheer
 • Werkplanning en organisatie
 • Begeleiding eindproef
 • Moduleproef


Eindproef
1 sessie

De eindproef is een overkoepelende proef die tot doel heeft te beoordelen of de cursist klaar is om (als startende ondernemer) in een bepaald beroep te starten. Tijdens het verloop van zijn opleiding heeft de cursist reeds verschillende proeven (theorie en/of praktijk) afgelegd. Tijdens de eindproef beoordeelt een jury (1 lesgever en 1 externe vakdeskundige) of de cursist de voor het getuigschrift vereiste competenties in voldoende mate verworven heeft. Tijdens de eindproef koeltechnisch installateur is het aan de cursist om zich te profileren als installateur airco en warmtepompen door het toelichten van de monografie (of eindwerk) waarin een concreet projectdossier behandeld wordt, conform de regelgeving en met motivatie naar de klant toe en dit vanuit het eigen specifieke bedrijf alsook om zijn parate kennis van het beroep aan te tonen.

Aanvullende info
 • Het verbruik van de grondstoffen zit in het cursusgeld begrepen.
 • Het eerste en het tweede opleidingsjaar kan overslaan op basis van eerder verworven kwalificaties of door het slagen in de vrijstellingsproeven. Contacteer in dit geval het campusteam van Sint-Niklaas.
 • De cursist brengt zelf zijn persoonlijke beschermingsmiddelen mee naar de opleiding (handschoenen, bril, veiligheidsschoenen) aangevuld met een set schroevendraaiers (kruis en plat), een kniptang en een universele tang.
 • Het is aangewezen dat de cursist een eigen gereedschapskoffer meebrengt met volgende basisgereedschap: buissnijder 1/8 "-1.1/18", buissnijder 1/8"-5/8", ratelsleutel type 127 C, inspectiespiegel, PTR ontbramer, set schroevendraaiers kruis en plat, kniptang, universele tang, bektang, flare apparaat, meetlat met de koelmiddelen, verstelbare sleutels 8", 10", 12" (Baco), set inbussleutels, set torksleutels.

Tijdens de praktijklessen draag je volgende persoonlijke beschermingsmiddelen: een overall, lage veiligheidsschoenen, veiligheidsbril. Indien je hier niet zelf over beschikt, dan biedt SYNTRA MVL je de mogelijkheid om deze centraal aan te kopen.

Toelatingsvoorwaarden

 • Minimum achttien jaar oud zijn.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie alle modules met succes doorloopt en bovendien slaagt in de eindproef behaalt het 'Getuigschrift ondernemerschapstraject installateur airco en warmtepompen'. Wie eveneens slaagt voor de opleiding 'Basiskennis bedrijfsbeheer' behaalt het 'Diploma ondernemerschapstraject installateur airco en warmtepompen'.

Ook tussentijdse uitstroom als KMO-medewerker is mogelijk op het niveau van koelmonteur en koeltechnicus.

Wie slaagt voor de module 'Koeltechnische en elektrische montage' bekomt het 'Getuigschrift ondernemerschapstraject uitstroom KMO-medewerker koelmonteur'.