Renovatie zit in de lift. Dat is bekend. Vanzelfsprekend is er dus veel vraag naar goede aannemers van sloopwerken. Maar je weet dat je als aannemer van sloopwerken zoveel meer doet dan afbreken. Je leeft alle veiligheidsvoorschriften na. Je werkt op een technisch verantwoorde wijze. Je denkt na hoe je de klus efficiënt kunt klaren. Dat alles vraagt kennis. Van de stiel, maar ook van de bouw in het algemeen. In deze cursus leer je het allemaal. Voel je je geroepen om in een markt te stappen die vele mogelijkheden biedt? Welnu, dan is dit jouw opbouwend traject. En wees gerust: dit is geen slopende, maar wel een uiterst boeiende cursus.

Waar en wanneer?
Programma

1 JAAR:

 Werkvoorbereiding en uitvoering sloopwerken : [22 SESSIES]

 • Inleiding en persoonlijke uitrusting
 • Uitrusting en infrastructuur
 • Basis bouwtechnologie
 • Plananalyse en opmaken meetstaat
 • Praktijkopdrachten: werkvoorbereiding, uitvoering, oplevering

 

Bouwadministratie [9 SESSIES]

 • Wetgeving
 • Administratie
 • Milieu en veiligheid
 • Principes kostprijsberekening

 

Werken op hoogte - gebruik van steigers [1 SESSIE]

 

Asbest - eenvoudige handelingen [2 SESSIES]

 

Basisveiligheid door aannemers - niveau 12 [4 SESSIES]


 

Aanvullende info

Deze opleiding is erkend door Constructiv. Arbeiders ingeschreven in de bouwsector (Paritair Comité 124) hebben daardoor recht op volgende sectorpremies:

 • premies voor avond- en zaterdagopleidingen rechtstreeks aan de deelnemer
 • tussenkomst in de kost van opleiding aan de werkgever (opleiding tijdens en na de werkuren)
 • tussenkomst van 15€ per uur in de loonkost aan de werkgever (opleiding tijdens de werkuren)

Bij opleidingen in de periode 1 december tot 31 maart (van maandag tot vrijdag tijdens de werkuren ) is ook het stelsel van tijdelijke werkloosheid via “winteropleiding” van toepassing. Meer info op de website van Constructiv of via 09 338 55 10.EXTRA AANDACHT: Er is 100% aanwezigheid vereist bij de modules: asbest eenvoudige handeling, werken op hoogte en basisveiligheidscoördinatie door de aannemer niveau 12.

Toelatingsvoorwaarden

- Minimum 18 jaar zijn
- Actief zijn in grondverzet (na inschrijving bewijs bezorgen)

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Op het einde van elke module is er een moduleproef. Op het einde van de opleiding is er een eindproef. Wie slaagt in de moduleproeven en in de afsluitende eindproef, ontvangt het erkende getuigschrift van praktijk en beroepskennis ondernemersopleiding. Wie daarnaast ook nog de module basiskennis bedrijfsbeheer met goed gevolg doorloopt, ontvangt een diploma ondernemersopleiding en is in regel met de vestigingsreglementering daar waar deze van toepassing is. Dit diploma is erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en Syntra Vlaanderen.

Met de steun van