Wat en voor wie?

Voor wie

Houders van het ‘Certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie IV’.

Waar en wanneer?

Nog niet beschikbaar. Blijf op de hoogte of stel een vraag over deze opleiding


Wil je je carrière, passie of vak een BOOST geven?

Kom naar onze infoavond op donderdag 22 augustus.   Meer weten

Programma
Een theoretische opfrissing van de vereiste kennis gaat het actualisatie-examen vooraf. De aan te snijden thema's zijn optimaal afgestemd op de meerkeuzevragen uit de vragendatabank ontwikkeld en ter beschikking gesteld door de Vlaamse overheid, Departement Omgeving. Het gaat om volgende items:
  • theoretisch onderdeel inzake koeltechniek
  • kennis van de Vlaamse regelgeving en Nederlandstalige terminologie rond koelmiddelenproblematiek
  • Lekdichtheidscontrole
Het examen zelf bestaat uit twee afzonderlijke pc-testen en neemt een uur in beslag. Om te slagen moet je minstens zestig procent van de punten behalen.
 
100% aanwezigheid vereist.
Aanvullende info
  • De lijst met mogelijke examenvragen staat ter beschikking op https://www.lne.be/erkenning-aanvragen-als-koeltechnicus-cat-i-ii-iii-of-iv#actualisatieexamen
  • De erkenning wordt verleend voor onbepaalde duur, maar als gebruikseis geldt het vijfjaarlijks slagen voor het actualisatie-examen. De koeltechnicus kan dit actualisatie-examen reeds afleggen binnen de twaalf maanden voor het verstrijken van de deadline. Indien geslaagd wordt zijn/haar gebruikseis opnieuw met vijf jaar verlengd.

  • SYNTRA MIDDEN-VLAANDEREN biedt tevens de mogelijkheid om dit examen in jouw koeltechnisch bedrijf te organiseren. Je kan hiervoor contact opnemen met onze trainingsadviseur via wim.de.keyser@nxt-pro of tel. 03 760 08 25.

Dossierrecht Koeltechniek: € 144, te betalen bij het examen (contant of via bancontact).

De opleiding is erkend door Constructiv. Arbeiders tewerkgesteld in PC124 hebben recht op premies voor avond- en zaterdagopleidingen, tussenkomst in de opleidingskost, tussenkomst van € 15 per uur in de loonkost aan de werkgever en het stelsel van tijdelijke werkloosheid via winteropleiding. Meer info: www.constructiv.be.

De opleiding is erkend door Volta. Bedrijven en organisaties die vallen onder het PSC149.01 (RSZ prefix 067 of 467) hebben recht op een opleidingspremie voor iedere medewerker die deze opleiding volgt. Per medewerker bedraagt het premiebedrag maximum € 15,5/ uur. Vraag de premie online aan, ten minste drie werkdagen voor de start van de opleiding. Meer info: www.volta-org.be/nl.

Leden van Bouwunie krijgen 10% korting op het inschrijvingsgeld.

In het kader van uw erkenning zullen volgende persoonlijke cursistgegevens aan het Vlaams Departement Omgeving worden bezorgd: naam & voornaam, adres, rijksregisternummer, geboortedatum en –plaats, ondernemersnummer, GSM nummer, e-mailadres, opleidingsinstelling en type opleiding.

Deze opleiding is in samenwerking met SYNTRA Midden-Vlaanderen.

Gelieve bij inschrijving of uiterlijk 1 week voor de start van de opleiding een kopie van jouw huidig certificaat aan onze administratie te bezorgen. Dit kan via e-mail naar christl.de.corte@syntra-mvl.be.

Toelatingsvoorwaarden

  • houder zijn van het 'Certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie IV' in de periode van twaalf maanden voor de vervaldatum van het lopende certificaat
  • de houder moet zijn certificaat voorleggen aan het examencentrum wil hij/zij kunnen deelnemen aan het actualisatie-examen

Stel dat een certificaat van een koeltechnicus vervallen is, dan mag hij/zij alsnog deelnemen aan een actualisatie-examen. Het gemotiveerd aanvragen via het Departement Omgeving is niet meer nodig.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Het actualisatie-examen bestaat uit één theorie-onderdeel met betrekking tot de relevante milieuwetgeving en technologie.

Indien de cursist niet slaagt voor het actualisatie-examen krijgt hij/zij nog éénmaal een herkansing. Indien de tweede maal niet geslaagd voor het actualisatie-examen, moet hij/zij opnieuw slagen voor het initiële examen ‘Certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie IV’.

SYNTRA levert het getuigschrift af naar een model opgelegd door de Vlaamse Overheid, Departement Omgeving.

Inschrijvingen & inlichtingen

Voor deze opleiding schrijf je best online in of neem contact op met onze trainingsadviseur voor een opleiding op maat van je bedrijf.

Met de steun van