De administratieve vastgoedbediende is een administratieve werkkracht, die gespecialiseerd is in de vastgoedmaterie. Op deze manier kan hij/zij de vastgoedmakelaar op een efficiënte en professionele wijze bijstaan in de werking van het vastgoedkantoor. De administratieve vastgoedbediende zal hoofdzakelijk ondersteunend en dossiervoorbereidend werk verrichten. In deze éénjarige opleiding worden zowel de basiskennis, vaardigheden als de attitudes aangebracht waarover een vastgoedbediende moet beschikken.

Deze opleiding wordt vanaf september 2019 opnieuw geprogrammeerd in campus Gent.

Wat en voor wie?

Voor wie

Deze gecertificeerde opleiding is bestemd voor personen die een administratieve functie ambiëren in een vastgoedkantoor. De activiteiten van de vastgoedbediende hebben tot doel de beroepsactiviteiten van de vastgoedmakelaar (bemiddelen met het oog op de verkoop, aankoop, verhuur van onroerende goederen en het beheer van onroerende goederen) te ondersteunen.
Waar en wanneer?

Nog niet beschikbaar. Blijf op de hoogte of stel een vraag over deze opleiding


Wil je als zelfstandige starten?
Maak kennis met Start me up.
Het traject op maat dat je lanceert naar succesvol ondernemerschap.  Meer weten

Programma

EERTSE JAAR (43 sessies)

Inleiding tot de vastgoedsector (8uur)

 • Lessencurriculum van de opleidingen
 • Het beroepsinstituut en de verschillende organen met bevoegdheden
 • Deontologie
 • Taken vastgoedmakelaar
 • Termen in de vastgoedsector

Inleiding tot het gerechtelijk en burgerlijk recht (56uur)

 • Bronnen van wetgeving
 • Overzicht van de diverse takken van het recht
 • Principes van het gerechtelijk recht en procedures
 • Personenrecht

Zakelijke administratie in het vastgoedkantoor (24uur)

 • Verwerking binnenkomende briefwisseling en emailverkeer
 • Verwerkingsssystemen
 • BIN-normen
 • Soorten brieven en documenten
 • Notulen
 • Soorten verslagen
 • Taalgebruik

Praktijk van een vastgoeddossier (32uur)

 • Wetgeving en gevolgen
 • Juridische begippen
 • Samenstellen van een verhuur- en verkoopdossier
 • De praktische gevolgen bij verkoop of verhuur van een vastgoed

Praktijk van het vastgoedbeheer (24uur)

 • Statuten
 • Reglement van inwendige orde
 • Het globaal beheer van een mede-eigendom (reglement en documenten)
 • Rentmeesterschap

Onthaalmanagement (20uur)

 • Klantgerichtheid
  - Voordelen
  - Dossieropvolging
  - Time-management
 • Verbale en non-verbale communicatie
 • Onthaal in het kantoor
 • Administratieve formaliteiten

Begeleiding eindwerk (8uur)

 • Inhoudbeschrijving met o.m. verkoop- en verhuurdossier
 • Commerciële documenten
 • Financiële verwerking van het dossier
Aanvullende info

Het behaalde gecertificeerde getuigschrift "Administratief vastgoedbediende" geeft geen toegang tot de stage (en het beroep) van vastgoedmakelaar. Hiervoor dient de ondernemersopleiding vastgoedmakelaar te worden gevolgd. De opleiding wordt volledig terugbetaald door sectorfonds 323 voor werknemers onder PC 323 (Info omtrent te volgen procedure via campus: eerste les cursusjaar).

Toelatingsvoorwaarden

Voldaan hebben aan de leerplicht. In deze ondernemersopleiding zijn geen vrijstellingen mogelijk.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Cursisten die met succes slagen in de examens én in de eindproef ontvangen een gecertificeerd getuigschrift "Administratief vastgoedbediende", erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Gelinkte filmpjes

Opleidingen in de vastgoed

Met de steun van