Na het volgen van de "basisopleiding" en het slagen voor het examen, beschikt de chauffeur 5 jaar over een "ADR-attest".

Wil men daarna de geldigheid van het ADR-attest verlengen, dient de chauffeur een bijscholing tanktransport (CAT. 2) te volgen en te slagen voor een examen.

De chauffeur van een voertuig dat gevaarlijke goederen vervoert, die niet vallen onder de vrijstelling ADR, dient in het bezit te zijn van een geldig ADR-attest. Dit ongeacht de maximum toegelaten massa van het voertuig.

 

Wat en voor wie?

Voor wie

Chauffeurs die beschikken over een geldig ADR-attest tank Cat. 2 en dit wensen te hernieuwen.

Wat na de opleiding

Na het volgen van deze opleidingen en het slagen voor het examen, beschikt de chauffeur opnieuw over een ADR-attest Cat.2 tankverveor, dat 5 jaar geldig is.

Na deze periode, moet het attest terug verlengd worden via een bijscholing en examen via het ITLB.

Chauffeurs die beschikken over een ADR getuigschrift moeten dit dus om de vijf jaar hernieuwen.

De kandidaat moet echter geslaagd zijn voor het examen dat volgt op de bijscholingscursus, vóór het vervallen van zijn ADR-getuigschrift.

Indien dit niet het geval is, dient de kandidaat terug een volledige basiscursus te volgen en te slagen voor deze examens.

Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
16 januari 2021lessenroosterSint-Niklaas344,85 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

Deze cursus is een heropfrissing van de kennis inzake ADR voor tanktransport.

De bijscholing ADR tanktransport duurt 2,5 dagen.

Aanvullende info

Sectorpremies

Voor bedienden tewerkgesteld onder het Paritair Comité 226 (bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek) kunt u voor deze opleiding een aanvraag tot subsidiëring indienen bij het Vormingsfonds LOGOS. Kijk op de website van LOGOS voor de regelgeving.

Het Sociaal Fonds voor Transport en Logistiek (SFTL) kent jaarlijks een opleidingsbudget toe aan elke werkgever uit de sector transport en logistiek. Dit budget kan de werkgever aanwenden om opleidingen te bekostigen voor zijn arbeiders die hij bij de RSZ in de categorie 083 aangeeft. Klik hier voor meer info over het SFTL.

Deze opleiding is erkend door Constructiv.  Voor arbeiders uit PC124 kan je als bedrijf aanspraak maken op zowel een (verhoogde) tussenkomst in de opleidingskost als een tegemoetkoming in de loonkost van de arbeider.  Meer info via www.constructiv.be 

Toelatingsvoorwaarden

Nog in het bezit zijn van een geldig ADR-getuigschrift tanktransport Cat. 2

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Het ADR-attest tankvervoer Cat. 2 kan bekomen of hernieuwd worden na het slagen voor een examen, georganiseerd door het ITLB (Instituut wegTransport & Logistiek België). Deze examens worden centraal georganiseerd per provincie.

U kan pas deelnemen aan dit examen na het volgen van een erkende ADR-opleiding tankvervoer Cat. 2 (basisopleiding of bijscholing).

U wordt bij het ITLB aangemeld voor het examen door het erkende opleidingscentrum. NXT-PRO werkt hiervoor met O.G.G. vzw als erkende opleidingspartner.

Met de steun van