De chauffeur van een voertuig dat gevaarlijke goederen vervoert, die niet vallen onder de vrijstelling ADR, dient in het bezit te zijn van een geldig ADR-attest. Dit ongeacht de maximum toegelaten massa van het voertuig.

Wat en voor wie?

Voor wie

Chauffeurs die beschikken over een geldig ADR-attest colli en dit wensen te hernieuwen.

Wat na de opleiding

Na het volgen van deze opleidingen en het slagen voor het examen, beschikt de chauffeur over een ADR-attest, dat 5 jaar geldig is.

Vanaf 1 jaar voor het vervallen van het attest, kan men reeds de opleiding volgen en het examen afleggen met het behoud van de refentiedatum.

De kandidaat moet echter geslaagd zijn voor het examen dat volgt op de bijscholingscursus, vóór het vervallen van zijn ADR-getuigschrift.

Indien dit niet het geval is, dient de kandidaat terug een volledige basiscursus te volgen en te slagen voor deze examens.

Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Weekend16 januari 2021lessenroosterSint-Niklaas296,45 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

Deze cursus is een heropfrissing van de kennis inzake ADR voor collitransport.

De bijscholing ADR colli duurt 2 dagen.

Aanvullende info

Sectorpremies

Voor bedienden tewerkgesteld onder het Paritair Comité 226 (bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek) kunt u voor deze opleiding een aanvraag tot subsidiëring indienen bij het Vormingsfonds LOGOS. Kijk op de website van LOGOS voor de regelgeving.

Het Sociaal Fonds voor Transport en Logistiek (SFTL) kent jaarlijks een opleidingsbudget toe aan elke werkgever uit de sector transport en logistiek. Dit budget kan de werkgever aanwenden om opleidingen te bekostigen voor zijn arbeiders die hij bij de RSZ in de categorie 083 aangeeft. Klik hier voor meer info over het SFTL.

Deze opleiding is erkend door Constructiv.  Voor arbeiders uit PC124 kan je als bedrijf aanspraak maken op zowel een (verhoogde) tussenkomst in de opleidingskost als een tegemoetkoming in de loonkost van de arbeider.  Meer info via www.constructiv.be 

Toelatingsvoorwaarden

Nog in het bezit zijn van een geldig ADR-getuigschrift collitransport.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Het ADR-attest colli  kan bekomen of hernieuwd worden na het slagen voor een examen, georganiseerd door het ITLB (Instituut wegTransport & Logistiek België). Deze examens worden centraal georganiseerd per provincie.

U kan pas deelnemen aan dit examen na het volgen van een erkende ADR-opleiding colli (basisopleiding of bijscholing).

U wordt bij het ITLB aangemeld voor het examen door het erkende opleidingscentrum. NXT-PRO werkt hiervoor met O.G.G. vzw als erkende opleidingspartner.

Met de steun van