De autosector heeft meer dan ooit behoefte aan vakbekwame technici. Technische kennis is immers de eerste vereiste om het te kunnen maken in de sector, maar voor kandidaat-zelfstandigen komt daar nog een stevige dosis passie, gedrevenheid en juridisch-economische achtergrondkennis bovenop. Deze opleiding heeft oog voor al deze aspecten. Ze is perfect afgestemd op de vestigingswetgeving.

Wat en voor wie?

Voor wie

Dit opleidingstraject is bedoeld voor mensen die zich zelfstandig willen vestigen als aan- en verkoper van gebruikte voertuigen of carrosseriehersteller.

Waar en wanneer?
Programma

EERSTE OPLEIDINGSJAAR

Basismodule mechanica (mobiliteit)
17 sessies

Hier krijg je een volledige initiatie mechanica gericht op auto, motor- en bromfiets en vaartuigen. De lesgever legt je stap voor stap de principes van de werking van een motor uit. Het veelvuldig gebruik van ondersteunend didactisch materiaal werkt verhelderend.

Basismodule elektriciteit (mobiliteit)
15 sessies

In deze module verneem je de basisprincipes van elektriciteit en elektronica toegespitst op motortechniek.

Hulpmecanicien auto praktijk
10 sessies

Hier leer je de motorolie en de oliefilter te vervangen. Je controleert de smeerkring door de dashboardcontrole en de visuele controle op lekken. Je kijkt de verschillende vloeistofniveaus en vult bij waar nodig na controle op lekken. Na het beëiendigen van deze zuivere praktijkmodule kan je jezelf hulpmecanicien personen- en lichte bedrijfsvoertuigen noemen.


TWEEDE OPLEIDINGSJAAR

Basis carrosserie, materialenkennis en rijdend gedeelte
30 sessies

Deze gevarieerde module laat je proeven van basishandelingen in carrosserietechniek, materialenkennis eigen aan een garage en het rijdend gedeelte van een wagen.

Sectorkennis mobiliteit
10 sessies

Op een interactieve en vooral praktijkgerichte manier dringt de docent meteen door tot de kern van de zaak. In een actueel naslagwerk vindt elke deelnemer de bouwstenen terug om tijdens deze opleiding een praktijkopdracht schriftelijk uit te werken. In samenspraak met de docent en in het kader van je professionele activiteit maak je een case met één van deze onderwerpen:

 • Specifieke BTW-regels voor de autosector
 • Milieuzorg toegepast op het auto- en carrosseriebedrijf:
  - Uitbatingsvoorwaarden
  - Spuitcabines
  - Afvalstoffen beheren
  - Informatie over verbruik en CO² uitstoot van wagens
 • Specifieke economische wetgeving:
  - Kilometertellerfraude
  - Garantie
  - Verkoop op afbetaling
  - Verzekeringen
 • Dealer- en aftersalescontracten, vestigingsvereisten voor zelfstandige professionals in de autosector
 • Aan- en verkoop van voertuigen in Europa, in- en uitvoer van voertuigen, technische keuring, tuning van voertuigen, inschrijving van voertuigen, gebruik van commerciële platen
 • Specifieke arbeidswetgeving voor de sector:
  - Cao's voor lonen
  - Functieclassificatie van de medewerkers
  - Sectorfondsen voor bestaanszekerheid
  - Opleiding en vorming
  - Pensioen

Deze module bereidt rechtstreeks voor op de eindproef van algemeen ondernemer motorvoertuigen.

Eindproef AOMV (optie autotechniek)
1 sessie

Aansluitend bij je beroepssituatie in de autosector werk je een schriftelijke praktijkopdracht uit. Er is keuze uit een tiental onderwerpen. Dit werkstuk verdedig je mondeling voor een jury.

Aanvullende info

De opleiding is modulair opgebouwd. Dit betekent dat de cursusduur afhankelijk is van de voorkennis die je bezit. Voorkennis hoef je niet noodzakelijk te bewijzen aan de hand van eerder behaalde diploma's en/of getuigschriften, maar kun je eveneens aantonen door te slagen voor een of meerdere vrijstellingsproeven. Slaag je voor de drie vrijstellingsproeven van het inleidend jaar, kan je meteen intekenen voor het eerste opleidingsjaar. Voor de modules 'Basis carrosserie, materialenkennis en rijdend gedeelte' en 'Sectorkennis mobiliteit' is geen vrijstelling mogelijk.

 

Tijdens de praktijklessen draag je volgende persoonlijke beschermingsmiddelen: een overall, lage veiligheidsschoenen, veiligheidsbril. Indien je hier niet zelf over beschikt, dan biedt SYNTRA MVL je de mogelijkheid om deze centraal aan te kopen.

Toelatingsvoorwaarden

 • Minimum 18 jaar zijn
 • De 'Basismodule mechanica (mobiliteit)' en de 'Basismodule elektriciteit (mobiliteit)' kan je overslaan door te slagen in twee pc-testen. De module 'Hulpmecanicien auto praktijk' kan je overslaan indien je slaagt voor een praktische vrijstellingsproef. Slaag je voor de drie vrijstellingsproeven van het inleidend jaar, kan je meteen intekenen voor het eerste opleidingsjaar. 
 • De modules 'Basis carrosserie, materialenkennis en rijdend gedeelte' en 'Sectorkennis mobiliteit' zijn niet vrijstelbaar.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie het traject met succes heeft afgelegd behaalt het 'Getuigschrift ondernemerschapstraject algemeen ondernemer motorvoertuigen'. In combinatie met het attest basiskennis bedrijfsbeheer kan je je met dit getuigschrift vestigen als handelaar in gebruikte voertuigen en/of carrosseriehersteller.