Deze opleiding heeft tot doel technici op te leiden die hun beroep kunnen uitoefenen in een breed scala aan entertainmentproducties. De Allround audiovisueel technicus zorgt ervoor dat een productie technisch gerealiseerd wordt. Zorgend voor de juiste belichting, goede beelden en weergave van het geluid, is de Allround audiovisueel technicus de sleutelfiguur in het voorbereiden en uitvoeren van entertainmentproducties.

Omdat de plaats van uitvoering steeds anders is (concertzalen, evenementenhallen maar ook sporthallen, loodsen, tenten, openlucht…) moet je de nodige elektriciteitsvoorzieningen, ophangsystemen, video-, audio- en belichtingsapparatuur kunnen ingeschatten, inhuren en installeren. Je zorgt daarnaast ook voor de creatieve vertaling van de wens van de klant in een concept of een plan voor een bepaalde audiovisuele productie.

Opgelet: de lessen vinden plaats in een goed uitgerust leslokaal in Nazareth, niet in Sint-Niklaas.

Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Avond18 september 2017lessenroosterSint-Niklaas1800 Euro
Alle prijzen inclusief BTW

Programma

Technische basisvaardigheden in de entertainmentindustrie (32 u) 

 • Basiskennis van veiligheid op de werkvloer
  - Wettelijke bepalingen
  - Werkzaamheden infrastructuur en arbeidsmiddelen
  - Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
  - Veilig en milieubewust werken
 • Veilig kunnen hijsen en heffen in de entertainmentindustrie (rigging)
  - Materialenkennis (kabels, shackles, touwen en knopen, kettingwerk, takels...)
  - Voorbereiden en uitvoeren (berekeningen, werkmethodes, aanslagmethodes, trekontlasting...)
 • Theoretische en praktische kennis van toegepaste elektriciteit
  - Elektrische begrippen en formules
  - Schakelingen
  - Veiligheid
  - Stekkers en kabels
  - Stroomgroepen of aggregaten
  - Spanning, stroom en weerstand meten
  - Aansluiten van toestellen
  - Bepalen van de stroomvoorziening
  - Fouten opsporen en verhelpen
 • Examen

 Lichttechnieken voor de Allround audiovisueel technicus (36 u) 

 • Theoretische kennis
  - Begrippen en eenheden
  - Meten van licht
  - Kleuren en kleurtemperatuur
  - Sfeer en stemmingen
  - Zonlicht vs kunstlicht...
 • Praktische kennis
  - Technisch lichtontwerp: analyse, uitwerking en gebruik
  - Spots: plaatsen, aansluiten, stuursignalen, bediening, lampen en filters
  - Lichttafels voor conventioneel en voor bewegend licht
  - Problemen opsporen en eenvoudige herstellingen uitvoeren
  - Interventies repeteren en startklaar maken van een voorstelling
  - Opbouwen, afbouwen en opbergen
 • Examen

Geluidstechnieken voor de Allround audiovisueel technicus

 • Theoretische kennis
  - Begrippen, natuurwetten en frequenties
  - Gehoor en bescherming
  - Regelgeving en wettelijke bepalingen
  - Preventie en metingen
  - Kennismaking met interactieve systemen
 • Praktische kennis
  - Technisch geluidsontwerp: analyse, uitwerking en gebruik
  - Geluidsonderdelen gebruiksklaar maken
  - Leren bedienen van analoge en digitale mengtafels
  - Problemen met geluidsonderdelen leren opsporen en eenvoudige herstellingen uitvoeren
  - Interventies repeteren en startklaar maken van een voorstelling
  - Opbouwen, afbouwen en opbergen
 • Examen

Beeldtechnieken voor de Allround audiovisueel technicus (56 u)

 • Voorbereiden van beeldmateriaal
  - Verzamelen en startklaar maken
  - Beelddocumentatie uitwerken
  - Beeldsoftware
  - Auteursrecht
 • Het technisch beeldontwerp
  - Analyse, uitwerking en gebruik
 • Video- en projectiesystemen
  - Bronnen
  - Plaatsen, aansluiten, afstellen en bedienen
  - Signalen en signaaltransmissie
  - Datatransmissie
  - Captatie
  - Afstellen van diverse signalen
 • Plaatsen, bekabelen, aansluiten, instellen, afregelen en aansturen van projectoren en schermen
 • Videoconferencing
 • Mediaservers programmeren en bedienen
 • Interventies repeteren en startklaar maken van een voorstelling
 • Opbouwen, afbouwen en opbergen
 • Examen

Toegepaste bedrijfsvoering voor de Allround audiovisueel technicus (32 u) 

 • Situering van de sector, marktonderzoek
 • Sectorondersteunende initiatieven
 • Positionering van het eigen bedrijf
 • Startmodaliteiten
 • Loonberekening
 • Aankoop- en huurbeleid
 • Offerte leren opmaken
 • Contracten onderhandelen
 • Factuur leren opmaken
 • Examen
 • Begeleiding eindproef

Eindproef

Aanvullende info

Het merendeel van de lessen gaat door op verplaatsing. Meer informatie hierover ontvangt u bij aanvang van de opleiding.

Toelatingsvoorwaarden

Minstens 18 jaar oud zijn Er is, onder welbepaalde voorwaarden, vrijstelling mogelijk voor de module "Technische basisvaardigheden in de entertainmentindustrie".

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Elke module wordt afgesloten met een examen. De cursist dient voor deze examens geslaagd te zijn met minstens 50% van de punten.

Wie voor elke module geslaagd is, mag deelnemen aan de eindproef. Deze bestaat uit een monografieverdediging en een praktijkopdracht. De cursist dient voor de eindproef geslaagd te zijn met minstens 50% van de punten.

Wie slaagt voor alle examens en voor de eindproef, ontvangt het getuigschrift van "Allround audiovisueel technicus". Dit getuigschrift is erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en SYNTRA Vlaanderen.

Inschrijvingen & inlichtingen

Je vindt aanvullende informatie en kan online inschrijven via de website van AV school: www.av-school.be 

Voor verdere vragen contacteer je best Gert Vreys, projectmedewerker van AV school.
Tel. 0476 30 58 56 of e-mail gert@av-school.be