De apotheekassistent werkt onder de beroepstitel farmaceutisch-technisch assistent aan de zijde van de apotheker. Een apotheekassistent heeft een heel boeiend takenpakket: klanten bedienen, pillen maken, cosmetica en parafarmaceutische produkten verkopen, zalven bereiden,… Maar vooraleer je aan de zijde van de apotheker mag staan, moet je een degelijke kennis opgebouwd hebben op het vlak van o.a farmacologie, galenica, plantkunde en toxicologie. Met deze kennis over geneesmiddelen kan je op een professionele manier functioneren in de apotheek aan de zijde van de apotheker.
Ook het ministerie van volksgezondheid legt strenge eisen op betreffende de competenties, kennis en  vaardigheden van een medewerker in een apotheek, wat zich vertaalde in een KB waarbij een opleiding en stage verplicht zijn voor elkeen die wil werken in een (ziekenhuis)apotheek.  Wie deze paramedische opleiding volgt bij SYNTRA en de bijhorende stage doet, voldoet daarmee aan de wettelijke verplichtingen!

Wat en voor wie?

Voor wie

Je werkt onder rechtstreeks toezicht van de apotheker in een gewone apotheek, een ziekenhuisapotheek of in de farmaceutische groothandel.
Je werk kan bestaan uit:

 • het afleveren van geneesmiddelen
 • het informeren van klanten over het correcte en veilige gebruik van geneesmiddelen
 • het ontvangen en registreren van geneeskundige voorschriften
 • het registreren en identificeren van grondstoffen
 • het bereiden van geneesmiddelen (lotions, zalven, crèmes) in de apotheek
 • het onderhouden van de apparatuur
 • administratieve taken

Wat na de opleiding

Na deze opleiding kan je werken rechtstreeks onder toezicht van de apotheker in een gewone apotheek, een ziekenhuisapotheek of in de farmaceutische groothandel.

Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Avond13 september 2021lessenroosterGent519,01 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

Deze opleiding duurt TWEE JAAR en wordt 's avonds aangeboden à rato van 2 avonden per week.

 • EERSTE CURSUSJAAR
 • Fysica  14u  (Vrijstelbaar)
 • Scheikunde  26u (Vrijstelbaar)
 • Biologie  14u (Vrijstelbaar)
 • Algemene anatomie en fysiologie  29u  (E-learning en coaching)
 • Toegepaste anatomie en fysiologie 17u (E-learning en coaching)
 • Galenica theorie  36u
 • Galenica praktijk   29u (en coaching)
 • Farmacologie   40u
 • Deontologie en wetgeving 14u
 • Communicatie 4u
 • Parafarmacie 18u
 • Werkplek- en eindwerkbegeleiding 4u
 • Stage  100u
 • Stagebegeleiding 4u

 

 • TWEEDE CURSUSJAAR
 • Galenica theorie 52u
 • Galenica praktijk 38u (en coaching)
 • Toxicologie  10u
 • Farmacologie 60u
 • Plantkunde 14u
 • Communicatie 10u 
 • Eindwerkbegeleiding 5u (en coaching)
 • Stage 200u
 • Stagebegeleiding 8u
Aanvullende info

Met praktische of inhoudelijke vragen over de opleiding kun je contact opnemen met SYNTRA. 

Voor meer informatie over het beroep zelf kun je contact opnemen met de Oost-Vlaamse beroepsvereniging van apothekers : KOVAG, Kortrijksesteenweg 157, 9830 Sint-Martens-Latem,
Tel. 09/225 41 90, Fax: 09/225 99 75 of E-mail: secretariaat@kovag.be “ 


Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online


Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

 • Minimum 18 jaar zijn of 18 jaar worden in het kalenderjaar dat de opleiding opstart.
 • Je dient in het bezit te zijn van een diploma Hoger Secundair Onderwijs.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

 • PRAKTIJK
  Alle klassikale lessen gaan door op de SYNTRA campus.
 • STAGE
  Je loopt 300 u stage in officina en/of ziekenhuisapotheken (beperkt!) naar keuze om beroepservaring op te doen en de theorie te toetsen aan de praktijk. Deze stage is verplicht en onbezoldigd. Je dient zelf een stageplaats te zoeken binnen een straal van 20 km van de campus of in overleg met je docent/stagebegeleider.
 • EXAMENS
  Op het einde van het jaar wordt je kennis geëvalueerd met theoretische en praktische examens. Deze evaluatie geeft je een zicht op je reeds verworven kennis en competenties. Hou er rekening mee dat de examens verplicht in het Nederlands worden afgelegd.
  Op het einde van het opleidingstraject wordt er een groot eindexamen afgenomen door de docent waarbij al je praktijkkennis van farmaceutisch technisch assistent wordt getoetst in aanwezigheid van een jurylid.
 • GETUIGSCHRIFT
  SYNTRA reikt na het slagen voor het eindexamen het getuigschrift Farmaceutisch technisch assistent uit, erkend door de Vlaamse Gemeenschap en het Riziv.
 • RIZIV
  De erkenning van gezondheidszorgberoepen gebeurt vanaf 1 januari 2016 door Zorg en Gezondheid. Tot 31 december 2015 moet de erkenning aangevraagd worden bij de FOD Volksgezondheid. Met het diploma en het stagebewijs kan de erkenning vanaf 01/01/2016 aangevraagd worden via het e-loket van Zorg en Gezondheid. Voor meer info: http://www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen/

 

Met de steun van