Sinds 16 maart 2006 is een KB van kracht rond de behandeling van asbest in al zijn vormen. Het KB verplicht alle bouwvakarbeiders die sporadisch of regelmatig met asbest in contact komen, om een gepaste opleiding te volgen. Afhankelijk van de werkzaamheden en de frequentie van het contact met asbest. Deze opleiding is specifiek voor wie die in beperkte mate afbraakwerken uitvoert.

De opleiding geldt zowel als basisopleiding als de jaarlijkse hernieuwing.

Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
05 februari 2021lessenroosterGent175,45 Euro
10 februari 2021lessenroosterBrussel175,45 Euro
22 februari 2021lessenroosterSint-Niklaas175,45 Euro
24 februari 2021lessenroosterBrussel175,45 Euro
11 maart 2021lessenroosterAalst175,45 Euro
26 maart 2021lessenroosterGent175,45 Euro
30 april 2021lessenroosterSint-Niklaas175,45 Euro
31 mei 2021lessenroosterAalst175,45 Euro
24 juni 2021lessenroosterGent175,45 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma
 • Eigenschappen van asbest
 • Gezondheidsrisico's bij blootstelling en synergetisch effect bij roken
 • Herkenning van materialen
 • Wanneer word ik blootgesteld?
 • Gezondheidstoezicht
 • Veilige werkmethoden en meettechnieken
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
 • Noodprocedures en EHBO op de bouwplaats
 • Ontsmettingsprocedures
 • Technieken voor slopen van asbest en risico's voor gezondheid en veiligheid
 • Verwijdering van asbestafval
Aanvullende info

Winteropleiding

Wenst u gebruik te maken van het stelsel van winteropleiding, dan kan dit door onze structurele samenwerking met Bouwunie.  U kan hiervan genieten, ongeacht of u al dan niet lid bent van Bouwunie.  Er is een (beperkte) administratieve kost aan verbonden, waarover wij u bij inschrijving graag informeren.

Gelieve bij inschrijving te vermelden of u gebruik wil maken van winteropleiding of weekdagopleiding.

 

Sectorpremie
De opleiding is erkend door Constructiv. Voor een avondopleiding ontvang je maximum € 250 als premie en voor een zaterdagopleiding € 50 per gevolgde zaterdag. Indien je werkgever akkoord gaat met deze opleiding, wordt een belangrijk deel van de opleidingsfactuur vanuit het sectorfonds bouw Constructiv betaald. Meer info: www.constructiv.beExamens, praktijkproeven & getuigschrift

Na de opleiding ontvangt u een attest "Asbestverwijdering eenvoudige handelingen".  Dit attest is 1 jaar geldig.  Om in regel te blijven met de regelgeving dient u zich jaarlijks 8u bij te scholen inzake asbestverwijdering  handelingen.

 

Met de steun van