Tijdens deze module blijven we stilstaan bij het belang van een positieve klantgerichte attitude van uw chauffeur.  De rol van de chauffeur als het visitekaartje van de organisatie in de contact met klanten, collega's en andere weggebruikers komen hierbij uitgebreid aan bod.

Deze module is erkend door de overheid Mobiliteit in het kader van nascholing vakbekwaamheid CODE 95 voor 7 kredietpunten en valt onder thema 3.

 

 

Wat en voor wie?

Voor wie

Deze module is bedoeld voor alle buschauffeurs (rijbewijs D/DE) die zich in orde willen stellen met de verplichte nascholing vakbekwaamheid CODE 95.

In totaal moet je als chauffeur 35 kredietpunten behalen in een periode van 5 jaar om je CODE 95 te kunnen hernieuwen op je rijbewijs. 

Waar en wanneer?
Programma

Volgende onderwerpen vormen de basis voor de training:

 • Hoe herken je de succesfactoren in jouw werk en de belangrijke stappen in de communicatie doorheen de dag.
 • Wat is jouw rol als chauffeur tijdens de verschillende sleutelmomenten in jouw werk? Welke factoren zorgen voor een geslaagde communicatie?
 • Het belang van een eerste indruk en een positief imago
 • Hoe kan je op een positieve manier samenwerken met jouw collega’s en leidinggevende
 • Hoe reageer je op een klantgerichte wijze in moeilijke situaties tijdens het werk
 • Communicatie in de bus
 • Praten door een micro
 • Tips inzake een klantgerichte attitude

 

Aanvullende info

SYNTRA Midden-Vlaanderen is een door de Overheidsdienst Mobiliteit erkend opleidingscentrum met het nummer OCF-086.

Chauffeurs die reeds een rijbewijs C/CE/CE1 bezaten voor 10 september 2009 moesten ten laatste op 9 september 2016 de vereiste 35u opleiding gevolgd hebben om de CODE 95 (vakbekwaamheid) op hun rijbewijs te kunnen vernieuwen.

Voor de chauffeurs die hun rijbewijs D/DE/DE1 behaalden voor 10 september 2008 gold die verplichting tegen 10/9/2015.

Wat na 9 september 2016 ?

Vanaf de 2de nascholingscyclus dien je bij de nascholing vakbekwaamheid (CODE 95) rekening te houden met volgende verplichtingen.

Er zijn 3 verplichte thema’s waaruit je tijdens de 35u nascholing een opleiding moet gevolgd hebben:

-      Thema 1 Nascholing in rationeel rijden: modules ecodrive, rationeel rijden, ladingzekering

-      Thema 2 Toepassen van de voorschriften: module Rij- en rusttijden en digitale tachograaf of de module Rij- en rusttijden, digitale tachograaf + CMR

-      Thema 3 Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek:  EHBO en noodsituaties, Ergonomie, fit & gezond, Attitudetraining, Wegcode, Ongevalsaangifte,…

Combinatie van thema’s

Sommige opleidingen zijn een combinatie van meerdere thema’s. Deze opleidingen leveren natuurlijk een attest op van 7u of 7 kredietpunten, maar tellen niet mee voor het behalen van de verplichte thema’s.

Voorbeelden van gecombineerde thema’s

 • Defensief rijden: thema 1 + 3
 • Ladingzekering en CMR: thema 1 + 2
 • CMR en ongevalsaangifte: thema 2 + 3

Nieuw is ook de verplichting voor elke chauffeur om tijdens de 35u nascholing ook minimaal 3u effectief te rijden (praktijk achter het stuur). Via o.a. de module rationeel rijden kan je voldoen aan deze verplichting.

Klik hier voor meer info over deze reglementering.

 de openbare weg.

Klik hier voor meer info over deze reglementering.

Wie over een rijbewijs C en D beschikt kan kiezen uit de modules die gelden voor rijbewijs C en D.  Beschikt u enkel over rijbewijs D dan kan u enkel de modules volgen die erkend zijn voor dit rijbewijs

Toelatingsvoorwaarden

Om de nascholing te kunnen volgen dient u op uw rijbewijs D/DE/DE1 over de CODE 95 te beschikken.  Dit kan u controleren in kolom 12 op de achterzijde van uw rijbewijs.

Breng zeker je rijbewijs mee de dag van de opleiding.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Elke module van 7u levert je een attest met 7 kredietpunten op.  In totaal heb je over een periode van 5 jaar 35 kredietpunten nodig om jouw CODE 95 (vakbekwaamheid) te kunnen vernieuwen op je rijbewijs.

Er is geen examen verbonden aan de opleidingen, maar er is wel een aanwezigheid van 100% vereist.  Dat betekent dat het start- en einduur van de opleiding strikt dient gerespecteerd te worden.

Zoals hoger vermeld is er vanaf de 2de nascholingscyclus ook de verplichting voor elke chauffeur om tijdens de 35u nascholing ook minimaal 3u effectief te rijden op de openbare weg.

Inschrijvingen & inlichtingen

Wens je meerdere personen in te schrijven voor een opleiding uit ons open aanbod of wens je de mogelijkheden te bespreken van een incompanytraining, neem dan contact met ons op via contacteer ons.

Informeer ook naar onze pakketformule waarbij je onmiddellijk kan intekenen op 5 modules aan een voordeelprijs.