Een BA5 vakbekwaam persoon kent de gevaren van elektriciteit en reageert alert bij problemen of ongevallen. Volgens het algemeen reglement voor de elektrische installaties en de reglementering van het welzijn op het werk moet de werkgever een BA5 vakbekwame werknemer aanduiden. En zorgen voor de nodige opleiding.

Deze tweedaagse opleiding is een must voor medewerkers die instaan voor installatie, uitbating en onderhoud van elektrische installaties. Je leert veilig werken met elektrische installaties en krijgt inzicht in de veiligheidsprocedures van de verschillende netstelsels.

Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Dag01 oktober 2019lessenroosterSint-Niklaas393,25 Euro
Dag07 november 2019lessenroosterGent393,25 Euro
Dag18 december 2019lessenroosterSint-Niklaas393,25 Euro
Dag30 januari 2020lessenroosterAsse393,25 Euro
Dag05 maart 2020lessenroosterGent393,25 Euro
Dag05 mei 2020lessenroosterSint-Niklaas393,25 Euro
Dag22 juni 2020lessenroosterGent393,25 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.


Wil je je carrière, passie of vak een BOOST geven?

Kom naar onze infoavond op donderdag 22 augustus.   Meer weten

Programma
  • Arbeidsongevallen, beroepsziekten, gevaar, risico en causaliteitsprincipe
  • Evaluatie en beheersen risico’s en methodieken
  • Structuur en toepassingsgebied van de wetgeving: ARAB en AREI
  • Gevaren van elektrische stroom
  • Elektrische netstructuren TT, TN en IT
  • Exploitatie elektrische installaties: algemene regels, bevoegdheden personeel en toekennen ervan, organisatie van de werken, meten van elektriciteit LS en HS
  • Werkprocedures: spanningsloos en onder spanning werken, onderhoud van elektrische installaties, procedure vitale vijf
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en signalisatie
  • Draagbare gereedschappen en meettoestellen
Aanvullende info

Een standaardcursus BA4 of BA5 bestaat niet. Wel bieden we opleidingen op maat aan, in samenspraak met je werkgever.

Toelatingsvoorwaarden

Voorkennis elektriciteit

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Deelnemers die slagen voor de eindtest krijgen een attest.

Inschrijvingen & inlichtingen

Aan deze opleiding is een test verbonden. Als u slaagt in deze test, krijgt u van ons een attest dat u deze opleiding met succes volgde. Pauzes en broodjesmaaltijd op de middag zijn inbegrepen in het inschrijvingsgeld.

Met de steun van