Net zoals bedrijven moeten ook VZW's een boekhouding bijhouden. De specifieke vereisten van deze boekhouding hangen af van de grootte van de VZW. Zo maakt de wetgever een onderscheid tussen kleine, grote en zeer grote VZW's. Elke categorie kent zijn eigen kenmerken en verplichtingen.

We staan stil bij de basisboekingen en de specifieke boekingen waar VZW's mee in contact komen.

Naast de verplichtingen die de fiscus oplegt, kan de boekhouding ook een grote bron zijn van informatie voor de VZW zelf. Bij een goed gebruik van de boekhouding door de VZW, wordt uw boekhouding een beleidsinstrument waarmee u strategische keuzes kunt verantwoorden en kunt nemen.

Wat en voor wie?

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor bestuurders van verenigingen, boekhouders en verantwoordelijken voor de boekhouding in VZW's.

Waar en wanneer?

Nog niet beschikbaar. Blijf op de hoogte of stel een vraag over deze opleiding


Wil je als zelfstandige starten?
Maak kennis met Start me up.
Het traject op maat dat je lanceert naar succesvol ondernemerschap.  Meer weten

Programma

Kennismaking met de VZW-wet • Wat zijn de boekhoudkundige verplichtingen? • Voor welke VZW welke boekhouding?

Algemene boekhoudkundige principes • Algemene boekhoudprincipes • De resultatenrekening • De balansrekeningen

De belangrijkste boekhoudkundige verrichtingen voor de VZW • Aankopen van grondstoffen • Aankopen van diensten en diverse goederen o Huurlasten o Onderhoud en herstellingen o Aankopen van energie, brandstof, water,... o Kantoorkosten o Verzekeringen o ... • Uitbetalen van lonen, sociale lasten en pensioenen • Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten • Betaling van belastingen • Boeken van voorschotten en afrekeningen • Provisie vakantiegeld • Diverse bedrijfskosten (opleiding, bibliotheek, activiteiten,...) • Kosten van schulden en uitzonderlijke kosten • Verkopen en dienstprestaties • Lidgelden • Schenkingen • Legaten • Subsidies (kapitaalsubsidies, intrestsubsidies, werkingssubsidies,...) • Recuperatie van kosten, schadevergoedingen, verzekeringen

Verrichtingen op het einde van het jaar • Voorlopige proef- en saldibalans • Inventaris • Voorraadwijzigingen • Regularisatieboekingen • Definitieve proef- en saldibalans • Bepalen van het resultaat • Opstellen van de eindbalans

BTW • Omschrijving • Waarop BTW rekenen + welke BTW-tarieven gebruiken? • Rekening courant • Aangifte • Voorschotten

Met de steun van