De nieuwe wet op het zelfstandig ondernemerschap is van kracht vanaf 1 januari 1999. Dit betekent dat iedereen die een zelfstandige zaak wil opstarten of overnemen, de kennis van bedrijfsbeheer moet bewijzen. Via deze versnelde cursus bedrijfsbeheer +-4 maanden), verwerf je de basisvaardigheden om te kunnen starten. In deze praktijkgerichte opleiding (gegeven door gekwalificeerde docenten) leer je praktisch ondernemen als eerste stap naar een succesvol ondernemerschap. Iedere cursist die met succes de opleiding beëindigt, ontvangt het getuigschrift "basiskennis bedrijfsbeheer", waardoor hij/zij wettelijk in orde is voor de vestigingsregelementering.

Waar en wanneer?

Nog niet beschikbaar. Blijf op de hoogte of stel een vraag over deze opleiding

Interesse in deze opleiding? Ontdek er alles over op onze infodag op 30/08

Programma

De opleiding "basiskennis bedrijfsbeheer" bestaat uit 2 onderdelen:

 • Het verwerven van de basisvaardigheden rond de administratie van het boekhouden
 • De uitwerking van een haalbaarheidsstudie, waarin alle aspecten van een startende onderneming worden uitgewerkt.

De haalbaarheidsstudie wordt gemaakt zowel op het gebied van het commerciële, het juridische als het financiële beleid. Er wordt gestreefd naar een integratie van kennis, vaardigheden en attitudes. De nadruk ligt m.a.w. op het verwerven van inhoudelijke ondernemerscompetenties en algemene ondernemerscompetenties.

Administratie & boekhouden (24uur)

 • BTW - reglementering
 • Lezen & interpreteren van de dagboeken en de BTW - aangifte
 • Afschrijvingen
 • Resultatenrekening

Project (4uur)

 • Onderdelen van de haalbaarheidsstudie
 • Globale situering van de sleutel - en ondernemerscompetenties

Haalbaarheidsstudie commercieel beleid (28uur)

 • Marktanalyse
 • Omzetprognose
 • Aankooptechnieken
 • Commerciële communicatie
 • Verkooptechnieken

Haalbaarheidsstudie recht (28uur)

 • Sociaal statuut  zelfstandige
 • Juridische vorm onderneming
 • Wet handelspraktijken
 • Huwelijkscontracten en samenlevingscontracten
 • Contracten m.b.t. bouwen
 • Huren en kopen
 • Verzekeringen

Haalbaarheidsstudie financieel beleid (44uur)

 • Investeringsplan
 • Het financieringsplan
 • Structuur
 • Balans
 • Kostenstructuur
 • Fiscaliteit
 • Resultatenschema
 • Projectbeoordeling

Visie en strategie (4uur)

 • Strategische visie voor het eigen project
 • Slotbeoordeling ondernemerscompetenties

Ben je anderstalig? Klik dan hier.

Aanvullende info
 • Volg je tegelijkertijd een beroepsopleiding bij SYNTRA Midden-Vlaanderen, dan belonen we je met een korting van 100,00 euro.
 • Het volgen van een versnelde opleiding bedrijfsbeheer, vraagt behoorlijk wat inzet. Naast de 2 lesmomenten per week, zal je geregeld ook thuis beperkte opdrachten afwerken. We raden je aan om voor jezelf uit te maken of deze tijdsbesteding past in je agenda. Lijkt deze opdracht je te zwaar? Dan kies je beter voor een opleiding die loopt over een volledig cursusjaar, waarbij je één les per week hebt. Is Nederlands niet je moedertaal, dan raden we je eveneens aan om te kiezen voor een opleiding die loopt over een volledig cursusjaar, waarbij je één les per week hebt.  
 • Deze opleiding komt in aanmerking als prestarterstraject voor de transitiepremie.

Toelatingsvoorwaarden

Minimum 18 jaar zijn.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Na het slagen voor de examenproef verkrijgt u het getuigschrift "basiskennis bedrijfsbeheer" waardoor u in orde bent voor de vestigingsreglementering.

Gelinkte filmpjes

Op zoek naar een professionele opleiding bedrijfsbeheer?