Deze opleiding behandelt de cruciale basisspelregels van het Belgisch sociaal recht. Geen boekenwijsheid, maar direct bruikbare adviezen en tips voor de dagelijkse praktijk. Het specifieke gedeelte sociaal recht wordt aangevuld met noodzakelijke info ivm personeel- en loonadministratie.

Wat en voor wie?

Voor wie

 • Medewerkers van sociale secretariaten of personeelsdiensten
 • Bedrijfsleiders
 • Managers
 • Boekhouders
Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Avond17 januari 2018lessenroosterSint-Niklaas485 Euro
Dag06 maart 2018lessenroosterGent485 Euro
Alle prijzen vrij van BTW
Programma
 • De soorten arbeidsovereenkomsten: wettelijke regels, proefbeding Werking van de sociale zekerheid
 • Tewerkstelling van personeel
 • Lonen: voordelen in natura, gewaarborgd loon, alternatieve beloningswijzen
 • Arbeidsduur, overuren, inhaalrust Sociale zekerheidsbijdragen
 • Overzicht van sociale documenten
 • Einde en schorsing van de arbeidsovereenkomst
 • Vakantiedagen, berekening vakantiegeld
 • Loopbaanonderbreking, tijdskrediet, educatief verlof, deeltijds werken
 • Verlof om dwingende redenen, klein verlet
 • Ziekte- en zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof
 • Rechten van de werknemer
 • Ontslag om dringende redenen
 • Beschermde werknemers