Een eigen café runnen, velen hebben dit minstens al eens overwogen... Maar hoe begin je er aan en hoe maak jij van je droom een rendabel project?  
Wat en voor wie?

Voor wie

Deze opleiding staat open voor allen die op een professionele manier een café wensen uit te baten.

Waar en wanneer?
Programma
Via het volgen van de modulaire opleiding "café-uitbater" zal de starter of overnemer zich zowel commercieel als financieel voorbereiden op zijn taak. Deze opleiding werd uitgewerkt in samenwerking met de beroepsvereniging.  
Deze opleiding bestaat uit 1 cursusjaar (25 lessen).
 
Om de volledige opleiding af te werken, moet de cursist twee vakken volgen : het theoretische vak  " beheer , hygiëne en organisatie " en een praktijkgericht vak  " drankenkennis ".
  
1- Drankenkennis   

Bier  20u
Brouwproces biersoorten serveren
Warme dranken  4u
Koffie en thee bereidingswijzen serveren
Aperitieven en cocktails  8u
Sterke dranken aperitieven cocktails en digestieven bereidingswijzen serveren
Waters en frisdranken  4u
Aanbod, serveren
Sterke dranken en moduleproef  4u
Aanbod, serveren
 
  
2- Beheer, hygiëne en organisatie   
 
Haccp  4u
Gedragsregels persoonlijke hygiëne , voedingshygiëne , procedure voedselveiligheid , autocontrole
Onderhoud en reiniging  4u
Reglementering reiniging en onderhoud
Brandveiligheid  4u
Brandpreventie , preventie abeidsongevallen , burgerlijke aansprakelijkheid bij brand , veiligheidsnormen
EHBO & milieu  4u
Milieuvergunning voor de horeca , voornaamste aspecten m.b.t. de milieuvergunning in de horeca , richtlijnen roken , reglementering muziek
Bacterie & temperatuurbeheersing  4u
Wetgeving
BTW in de horeca  4u
BTW - tarieven en toepassingsgebied , BTW - ontvangstbewijs , kasregister , BTW - verplichtingen
Prijszetting & omzetberekening  12u
Kostenstructuur , winst , omzet , bepaling verkoopprijs van een gerecht , rendement grondstoffen
Personeelsbeheer  8u
Aanwerving personeel , contracten, loonbarema's , werkplanning , omgaan met personeel
Algemeen & commercieel beheer  12u
Klantvriendelijkheid , dronkenschap , bescherming van de jeugd , voedingswaren , auteursrechten, caféspelen...
Eindwerkbegeleiding 4 u
moduleproef  4u
 

 
Aanvullende info

Toelatingsvoorwaarden

Minimum 18 jaar zijn.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Op het einde van elke module is er een moduleproef.
Op het einde van de opleiding is er een eindproef.
Wie slaagt in de moduleproeven en in de afsluitende eindproef, ontvangt het erkende getuigschrift.


Wie daarnaast ook nog de module basiskennis bedrijfsbeheer met goed gevolg doorloopt, ontvangt een diploma ondernemersopleiding en is in regel met de vestigingsreglementering daar waar deze van toepassing is.
Dit diploma is erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en Syntra Vlaanderen.