De 8 uur durende permanente bijscholing Cerga van 2020 gaat over een belangrijke normatieve evolutie.

Op 17 september 2019 werd de 2de uitgave van de normen NBN B 61-001 “Verwarmingssystemen in gebouwen - Ontwerp van stookafdelingen - Totaal nominaal vermogen groter dan of gelijk aan 70 kW” en NBN B 61-002 “Verwarmingssystemen in gebouwen - Ontwerp van stookafdelingen - Totaal nominaal vermogen kleiner dan 70 kW” gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze normen behandelen de ontwerpcriteria voor stookafdelingen waar verbrandingstoestellen op gasvormige brandstoffen geplaatst zijn, bestemd voor de centrale verwarming van gebouwen of voor de productie van warm water.

Deze opleiding is verplicht voor de technisch verantwoordelijke(n) binnen een Cerga bedrijf, maar ook uiterst interessant voor overige installateurs, technici, (Cerga) monteurs,...kortom voor iedereen die in aanraking komt met deze norm.

 

Wat en voor wie?

Voor wie

Verplicht voor Technisch verantwoordelijken van Cerga-installatiebedrijven (via online of contactonderwijs)

Vrijblijvend maar interessant voor installateurs, technici, (Cerga) monteurs,...

 

Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
01 maart 2021lessenroosterE-Learning157,30 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma
  • de kenmerken van de stookafdeling
  • de toevoer van verbrandingslucht
  • ventilatie van de stookafdeling
  • de plaatsbepaling van rookgasuitmondingen
Aanvullende info

CERGA is een keurmerk. Wie het CERGA-label draagt onderscheidt zich van de niet CERGA-installateurs en toont zijn/haar meerwaarde op het vlak van technische expertise, professionalisme en verantwoordelijkheid voor mens en milieu.

In het kader van uw erkenning zullen volgende persoonlijke cursistgegevens aan Cerga worden bezorgd: naam & voornaam, adres, rijksregisternummer, geboortedatum en –plaats, ondernemersnummer, GSM nummer, e-mailadres, opleidingsinstelling en type opleiding.

Deze opleiding is in samenwerking met SYNTRA Midden-Vlaanderen.

 

Met de steun van