Wat is NLP?

NLP of voluit NeuroLinguïstisch Programmeren, is een methode voor communicatie en innerlijke verandering. Het is een verzameling denkmodellen en technieken met als doel de gedachten, gevoelens en gedragingen van jezelf en/of anderen te begrijpen en eventueel te wijzigen.

 • 'Neuro' verwijst naar ons neurologische systeem, de wijze waarop we onze zintuigen (gezicht, gehoor, tastzin, smaak en reuk) gebruiken om onze ervaringen om te zetten in bewust en onbewust denken.
 • 'Linguïstisch' staat voor de wijze waarop we onze taal gebruiken om aan onze ervaringen betekenis te geven, en de manier waarop we die ervaringen overbrengen op onszelf en op anderen.
 • 'Programmeren' verwijst naar de manier waarop we informatie over de wereld rondom ons en onze ervaringen inwendig 'coderen' tot een persoonlijk wereldbeeld.

 

Wat en voor wie?

Voor wie

Deze 3 daagse training biedt effectieve sleutels aan voor iedereen die met mensen/klanten werkt zoals begeleiders, leerkrachten, coaches, leidinggevenden, consultants, managers, verkopers, verzorgenden,….

Wat na de opleiding

 • Je leert constructiever en efficiënter communiceren
 • Je leert de ander begrijpen en toch uw eigen standpunt duidelijk maken.
 • Je leert beslissingen nemen die gerespecteerd worden.
 • Je leert conflicten en spanningen, die vaak uit misverstanden ontstaan, hanteren.
Waar en wanneer?
Programma

3 daagse training

Dag 1: 9u00-16u00

 • Kennismaking met basiskader en ‘mindset’ van NLP zoals het wereldmodel (jouw kijk op de wereld en die van de ander), de vooronderstellingen, het zintuiglijk model van waarneming (hoe creer ik mijn realiteit) en de subjectieve ervaring (denken, doen, voelen),…. --> Soepeler communiceren door het vergroten van je inlevingsvermogen
 • NLP als instrument voor persoonlijke groei en ontwikkeling: exploratie
 • Contact en ‘rapport’ maken met anderen om je te leren ‘afstemmen’ op jouw gesprekspartner: inzicht in verbaal en non-verbaal gedrag

Dag 2: 9u00-16u00

 • Inzicht in verschillende waarnemingsposities of hoe je naar communicatie kan kijken
 • Taalpatronen herkennen en gericht vragen stellen
 • De rol van taal op ons onderbewuste, het werken met overtuigingen
 • Inzicht in de logische niveau’s van verandering

 

Dag 3: 9u00-16u00

 • Inzicht in de metaprogramma’s (zicht krijgen op hoe mensen informatie verwerven en verwerken)  --> Zelfanalyse: uw persoonlijke metaprogramma’s
 • Werken met doelen: Uw persoonlijke doelstellingen bepalen en behalen --> kunnen switchen van problemen naar oplossingen
 • Eventueel extra: Aanleren van de techniek van ‘het ankeren’
Aanvullende info

Toelatingsvoorwaarden

Iedereen kan inschrijven in deze opleiding. Geen voorkennis vereist.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Iedere deelnemer ontvangt een erkend attest van aanwezigheid.

Met de steun van