Conflicten in organisaties zijn duur, zowel in termen van mensen als van middelen. Bij een escalerend conflict worden partijen, hun omgeving en hun leidinggevende van hun werk gehouden of juist aan het werk gezet. En dit terwijl conflicten, indien ze goed aangepakt worden, veel positieve effecten met zich kunnen brengen, zoals duidelijkheid en versterking van de relaties. Om organisaties en de mensen die er werken te laten profiteren van de positieve kant van conflicten, heb je conflict-competente leidinggevenden nodig.
Met de training “Conflict coaching” kunnen we een bijdrage leveren aan organisaties of afdelingen om op een positieve manier met conflicten om te gaan. Dat doen we door leidinggevenden uit te dagen om hun uitgangspunten en overtuigingen, en ook hun visie op conflicten in organisaties, grondig onder de loep te nemen.

Wat en voor wie?

Voor wie

Leidinggevenden die te maken hebben met conflicten in hun team of mensen die vanuit hun functie met conflicten kunnen te maken hebben zoals personeelsverantwoordelijken, bemiddelaars, vertrouwenspersonen,...    

Waar en wanneer?
Programma

Bekijken van de eigen organisatie  met de bril van de conflictcoach op de neus :
- Hoe wordt in jouw bedrijf omgegaan met conflicten?
- Past dit gedrag in de visie en de missie van het bedrijf?
- Zoek je bewust naar een passend conflictmanagement?
Zicht op de eigen conflictvaardigheid via zelfreflectie en het opbouwen van zelfkennis om competenter te worden in de omgang met conflicten.
Aanleren hoe je medewerkers kunt coachen om meer conflictvaardig te worden en dus zelfverantwoordelijkheid en eigenaarschap te nemen in het omgaan met conflicten.