Goede feedback is er steeds op gericht om er voor te zorgen dat de medewerker deze ook ter harte neemt. Het programma is er op gericht de deelnemers meer inzicht te geven in de manier waarop zij op een constructieve wijze feedback kunnen geven aan hun medewerkers. Dit betekent m.a.w. dat de feedback niet alleen dient te resulteren in een gedragswijziging, maar dat de medewerker zich na dit gesprek ook gesteund voelt en gemotiveerd is om de gedragswijziging door te voeren.

Wat en voor wie?

Voor wie

Leidinggevenden, projectleiders, … iedereen die wel eens feedback moet geven.

Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Dag05 december 2019lessenroosterGent302,50 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.


Wil je je carrière, passie of vak een BOOST geven?

Kom naar onze infoavond op donderdag 22 augustus.   Meer weten

Programma
  • Invullen van een vragenlijst (zelf-assessment) die zal gebruikt worden als ankerpunt voor de verdere oefeningen en besprekingen: de Roos van Leary
  • De theorie rond communicatie, effect en impact van: Woordgebruik, Intonatie, Lichaamstaal
    op de kwaliteit en het resultaat van een feedbackgesprek. 
  • Het maken van afspraken naar aanleiding van een feedbackgesprek (hoe spreek je iets af met de meeste kans op succes, hoe volg je op
  • Ervaringsgerichte opdrachten die het functioneren en de bijdrage van elke individuele deelnemer aan het resultaat simuleren en toelaten deze te observeren 
  • De trainer geeft feedback op de manier waarop de deelnemers de opdrachten uitvoeren. Door de opdrachten en de feedback, krijgen zij een spiegel voorgehouden voor het eigen functioneren als leidinggevende in contact met medewerkers
  • Bespreking van de resultaten
  • De deelnemers gaan vervolgens in kleine groepjes het effect van de verschillende gedragingen bespreken.
  • Oefening(en); Tips & tricks om escalatie te vermijden en om tot een bevredigende oplossing te komen voor alle partijen. Dit zijn geen theoretische raadgevingen, maar werkwijzen die hun nut bewezen hebben in de praktijk.

 

Aanvullende info

Deze opleiding wordt ook op maat aangeboden

Vraag vrijblijvend advies en een offerte.


•Bijzonder interessant vanaf 4 medewerkers.
•Inhoud afgestemd op zowel de deelnemers hun actuele voorkennis als hun concrete opleidingsnoden
•Integratie van bedrijfseigen sjablonen en documenten: geen probleem
•Lesmomenten in onderling overleg; ook avondformule mogelijk

Contacteer Monique Van Acker:
E. monique.van.acker@nxt-pro.be
G. 0478 99 69 98

 

Met de steun van