Het Basisjaar 'De Mens' fungeert als theoretische basisopleiding binnen het SYNTRA traject van Gezondheidscoach. De kennis die vergaard wordt tijdens het opleidingsjaar 'De Mens' vormt de essentiële basis voor opleidingen die zich situeren binnen het domein van de complementaire gezondheidszorg. Het basisjaar 'De Mens' bestaat uit 160 uren verdeeld in vier modules :

Anatomie en fysiologie:  60u
Pathologie:                    40u
Psychologie:                  40u
Psychopathologie:          20u                                           

Om toegelaten te worden tot de opleiding 'Gezondheidscoach' dien je het basisjaar ' De Mens' succesvol beëindigd te hebben. 
Mensen met een (para)medische vooropleiding kunnen gehele of gedeeltelijke vrijstellingsaanvragen indienen voor dit opleidingsjaar.
 
Wat en voor wie?

Voor wie

Deze opleiding richt zich tot alle personen die actief willen zijn in de alternatieve en complementaire gezondheidszorg. Om inzicht te krijgen in het menselijk functioneren, doen en denken is het essentieel om de bouwstenen en fundamenten van 'De mens' te begrijpen.
Ben je 18 jaar of word je 18 in het kalenderjaar dat de opleiding opstart? Je wil meer weten en begrijpen over het menselijk lichaam in al zijn aspecten? Je ambieert een job in het domein van complementaire gezondheidszorg en hulpverlening? Je wil gezondheidscoach worden?
Dan in deze opleiding beslist wat jij nodig hebt!

Wat na de opleiding

Nadat je het basisjaar succesvol beëindigd hebt kan je bij SYNTRA Midden-Vlaanderen inschrijven voor de opleiding Gezondheidscoach. Met de kennis die je vergaard hebt tijdens deze opleiding kan je gemakkelijker ingang vinden in de wereld van alternatieve gezondheidstherapieën en complementaire gezondheidszorg zoals aromatherapie, massagetechnieken, homeopathie, joga ,...

Waar en wanneer?
Programma
1- Anatomie en fysiologie (60u - 15 sessies)   
 • De cel en weefsels
 • Beenderstelsel
 • De grote beenderen kunnen benoemen, lokaliseren en beschrijven naar rol en functie
 • Spierstelsel
 • Rol van de spieren kunnen beschrijven
 • Hart en Bloedvaten
 • Het bloed: samenstelling en functie
 • Ademhalingsstelsel
 • Urinair stelsel
 • Hormonen en Endocrien stelsel
 • Voortplantingsstelsel
 • Spijsverteringsstelsel
 • Zenuwstelsel
 • Huid en zintuigen
2- Pathologie (40u - 10 sessies)  
 • Stress in relatie tot chronisch vermoeidheidssyndroom, depressie, burn-out
 • Interacties tussen diabetes, obesitas, depressie, kortere levensduur enz.
 • Arteriosclerose als een centraal gegeven in de epidemiologie van morbiditeit en mortaliteit in een welvaartsmaatschappij.
 • Risicofactoren tot hart- en bloedvatziekten, kanker, diabetes, overgewicht zoals hoge bloeddruk, roken, overgewicht,  ...
 • stress in de brede zin van bio-psycho-sociaal gegeven
 • cardiovasculaire, reumatologische, respiratoire aandoeningen, infectiemechanismen, en de psychiatrische ziektebeelden.

3- Psychologie (40u - 10 sessies) 

 • Het domein van de psychologie kunnen plaatsen binnen de wetenschap in het algemeen.
 • Inzicht krijgen in de basisprincipes van de psychoanalyse
 • Inzicht hebben in de basisprincipes van de leerpsychologie
 • Een ervaringsgerichte kennismaking met mensbeelden , dieptepsychologie en humanistische psychologie
 4- Psychopathologie (20u - 5 sessies) 

Wegwijs in de psychopathologie met onder meer psychodiagnostiek, symptomatologie, overzicht van psychische stoornissen:
 • Psycho-organische stoornissen
 • Functionele psychotische syndromen
 • Stemmingsstoornissen
 • Angststoornissen
 • Dissociatieve stoornissen
 • Eetstoornissen
Aanvullende info
- Personen die reeds een (para)medische opleiding genoten hebben kunnen vrijstellingen verkrijgen op basis van hun diploma.
 
- Cursusteksten zijn inbegrepen in het inschrijvingsgeld. Lectuur en handboeken die door de docent wordt aanbevolen dient bijkomend aangekocht te worden op eigen initiatief.
 

- Dit basisjaar is geheel of gedeeltelijk is vrijstelbaar voor :

voorkennis

Basiskennis en Grondbeginselen van de mens  

 

anatomie & fysiologie

pathologie

psychologie

psychopathologie

vrijstelling op basis van kwalificaties & diploma’s

Arts

V

V

V

V

Kinesist

V

V

 

V

Lic. LO

V

V

 

 

Lic. Pedagogie

V

V

V

V

Psycholoog

V

V

V

V

grad./bach. Ergotherapie

V

V

V

V

grad./bach. Sociaal werk/maatsch.assistent

 

 

V

V

grad./bach. Podologie

V

V

 

 

Grad./bach. Orthopedagogiek

V

V

V

V

grad./bach. Verpleegkunde

V

V

V

V

grad./bach. Geaggregeerde. Secund.onderwijs LO-biologie

V

 

V

 

Regenten/geaggregeerden algemeen

 

 

V

 

vroedvrouw

V

V

V

V

logopedist

V

V

V

V

diëtist

V

V

V

V

Toelating tot deelname aan vrijstellingsproef op basis van diploma:

 

schoonheidsspecliasten

pedicure

verpleegkundigen A2

sportverzorgers

fitnessuitbaters

Deze lijst is niet exhaustief. Vrijstellingen kunnen steeds op individuele basis aangevraagd worden, mits bewijs van opgedane kennis (getuigschrift + lessenrooster of curriculum van de gevolgde opleiding). De inhoud en het aantal uren van de gevolgde opleiding dienen bekeken te worden vooraleer vrijstelling verleend wordt.

 
 
 

Toelatingsvoorwaarden

Minimum 18 jaar zijn of 18 worden in het kalenderjaar dat de opleiding opstart

Vrijstellingen worden enkel individueel en op basis van bewezen voorkennis en behaalde diploma's toegekend.
 

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

PRAKTIJK
Alle lessen gaan door op de SYNTRA campus. 

EXAMENS
Tijdens het jaar wordt je kennis geëvalueerd met theoretische examens. Deze evaluaties geven je een zicht op je verworven kennis. Hou er rekening mee dat de examens verplicht in het nederlands worden afgelegd.

GETUIGSCHRIFT
Alle examens worden afgenomen door de SYNTRA docent op de SYNTRA campus. Je moet dus NIET naar de middenjury in Brussel.
SYNTRA reikt na het slagen voor het eindexamen een getuigschrift "Basisjaar De Mens" uit, erkend door het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen.

Met de steun van