Als dispatcher sta je in voor het coördineren en controleren van de verplaatsingen van vrachtwagens en hun lading. Je verdeelt de opdrachten over de chauffeurs rekening houdend met de verschillende factoren.

Het komt er op aan de chauffeur een zo efficiënt mogelijk traject te laten afleggen. Dit wil zeggen dat je een laad- en leveringsschema opstelt dat de chauffeurs in staat stelt in zo weinig mogelijk tijd zoveel mogelijk goederen af te leveren en/of op te halen. Indien nodig groepeer je hiervoor zendingen van verschillende klanten. Het opvolgen van het transport is eveneens een onderdeel van je beroep. Je onderhoudt hiervoor contacten met enerzijds de chauffeur en anderzijds de klant. Deze contacten laten je toe om een functionele relatie op te bouwen en te onderhouden met klanten en chauffeurs.

De rode draad door de opleiding is het besef dat een goede dispatcher voortdurend op de hoogte moet blijven van veranderingen. Hieronder verstaan we o.m. veranderingen in de ADR wetgeving, in de rij- en rusttijden... Het is dus heel belangrijk dat je na deze opleiding weet waar je deze updates en wijzigingen kan terugvinden.

Wat en voor wie?

Voor wie

 • Iedereen die het beroep dispatcher wenst aan te leren.
 • Bedienden uit de logistieke sector die wensen door te groeien naar het beroep dispatcher.
 • De dispatcher die al in het vak staat maar nood heeft aan bijscholing.

Wat na de opleiding

Het beroep van dispatcher is een knelpuntberoep. Dit beroep biedt dus goede tewerkstellingskansen.

De professionalisering van de expeditiesector stelt hoge kwalitatieve eisen aan de dispatcher-transportplanner. Ervaring, meertaligheid, flexibiliteit en stressbestendigheid zijn veelal de breekpunten bij deze vacatures. Het knelpunt wordt versterkt door de gevraagde soepelheid aangaande de werktijden (beschikbaarheid). De rekruteringsbasis beperkt zich niet tot logistieke bedienden met ervaring. Voor een dispatchfunctie kan ook een vrachtwagenbestuurder met de juiste competenties en attitudes in aanmerking komen.

In de periode januari 2012-december 2012 werden er 1.874 vacatures gepubliceerd op de VDAB website. In dezelfde periode werden er 483 vacatures ontvangen in het normaal economisch circuit zonder uitzendkrachten. 81.5% van deze gelijkaardige vacatures werden ingevuld.

Waar en wanneer?
Programma

Inleiding tot het beroep dispatcher

 • Inleiding op wegtransport
 • Het belang van de vaardigheid plannen en organiseren
 • Situering als economisch fenomeen
 • Wettelijke vereisten
 • Vergunningen
 • Talenkennis

Wegtransport

 • Soorten transport
 • Transportmiddelen
 • Soorten chassis
 • Soorten paletten (en afmetingen)
 • Soorten containers
 • Aanmeersystemen

Transportopdrachten

 • Opmaken van transportdossiers
 • Ontvangst en registratie transportopdrachten
 • Checklist
 • Offerte
 • Bevestiging

Internationaal transport

 • Bepalingen eigen aan diverse landen/regio’s
 • Transportdocumenten: in functie van het land
 • Tolwegen
 • Technische vereisten van het voertuig
 • Rode draad: waar kan ik deze informatie vinden?

CMR

 • Definitie
 • Doel
 • Voorwaarden tot toepassing
 • Aansprakelijkheid
 • Belang van bewijs
 • Ontheffing

ADR

 • Definitie en reglementering
 • Klassen en verdere opsplitsingen
 • UNO nummer
 • Documentatie
 • Signalisatie
 • Kennis van de ‘hoedanigheid’ van de lading
 • Link ADR en CMR vrachtbrief

Lading

 • Soorten laadsystemen
 • Ladingbeveiliging
 • Samenladingsvoorschriften, warenkennis, HACCP, ladingverzekering

Rij- en rusttijden

 • Bepalende factoren
 • Definities
 • Toepassingen
 • Uitzonderingen
 • Rij- en rusttijden en afwijkingen
 • Digitale tachograaf

Calculatie

 • Definitie
 • Doel
 • Samenstelling: Total Cost of Ownership
 • Toepasbaarheid
 • Kostenanalyse: methode Mac Kenzie “kostenlader”
 • Kostenfiche en –reducering
 • Bepaling van de prijs
 • Praktijkoefeningen

Kostenfiche per wagen

 • Keuring
 • Onderhoud
 • Verzekering
 • Weegbon

Magazijnjargon

 • Algemene kennis over een mogelijke organisatie van een magazijn: Hoe werkt het? Soorten opstellingen van magazijnen. Hoe werkt een magazijn? Welke zijn de regels? Wijzen van stapelen.
 • Belangrijk is dat de dispatcher die iets vraagt aan een magazijnier weet of dit realistisch is.

Communicatievaardigheid - Kwaliteit

 • Communicatie met magazijn en onderaannemers
 • Communicatie met de chauffeur
 • Communicatie met klanten

Organisatie van transportopdrachten

 • Kunnen werken met ritten- en routeplanning
 • Kunnen werken met GPS en op GPS gebaseerde systemen
 • Track and tracing
 • Raadplegen van diverse bronnen op internet

Praktijkcases

Bedrijfsbezoek

Moduleproef

Eindproef
 
 
 

Aanvullende info
Voor bedienden tewerkgesteld onder het Paritair Comité 226 (bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek) kunt u voor deze opleiding een aanvraag tot subsidiëring indienen bij het Vormingsfonds LOGOS. Kijk op de website van LOGOS voor de regelgeving.