Voor woningen moet bij de epb-aangifte vanaf 1/7/2017 gebruik worden gemaakt van een ventilatie prestatie rapport (VPR) dat bij de oplevering van de ventilatie-installatie wordt opgesteld door één of meerdere erkende verslaggevers. Dit verslag kan worden vergeleken met de eisen die gesteld werden aan de ventilatie-installatie in het lastenboek.

Een prestatieverslag beschrijft alle prestaties van het geïnstalleerde ventilatiesysteem, die nodig zijn voor de EPB-aangifte, onderverdeeld in de volgende deelaspecten:

-        Regelbare toevoeropeningen (RTO)
-        Doorstroomopeningen (DO)
-        Regelbare afvoeropeningen (RAO)
-        Mechanische ventilatie (MV)

Afhankelijk van welk ventilatiesysteem er werd voorzien, zullen minstens twee en maximaal vier van deze deelaspecten moeten worden gerapporteerd. Elk van deze deelaspecten kan worden gerapporteerd door een andere erkende verslaggever. De coördinator van het dossier verzorgt de communicatie tussen deze partijen en verzamelt de verschillende deelverslagen.

Wat dit betekent dit voor de bouwheer, de epb- verslaggever en de ventilatie verslaggever en hoever het staat met het kwaliteitskader voor ventilatie wordt in deze opleiding behandeld.

Aanvullend wordt ingegaan op de toepassing van de nieuwe technische voorlichting met betrekking op ventilatie.

De opleiding combineert theorie en praktijkvoorbeelden.

Overzicht permanente vorming EPB-verslaggevers 2017: www.syntra-mvl.be/EPB

Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met SYNTRA Midden-Vlaanderen.
Vragen?  Mail naar cindy.de.kerf@syntra-mvl.be

Wat en voor wie?

Voor wie

EPB verslaggevers die hun erkenning wensen te behouden.

Wat na de opleiding

Syntra Midden-Vlaanderen registreert jouw deelname in de Energieprestatiedatabank van het Vlaams Energieagentschap. 

Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
07 januari 2018lessenroosterE-Learning145,20 Euro
Alle prijzen inclusief BTW

Interesse in deze opleiding? Ontdek er alles over op onze infodag op 30/08

Programma
  • Doel + werking Ventilatie Prestatie Rapport
  • Bouwheer vs Ventilatie Prestatie Rapport
  • EPB-verslaggever vs Ventilatie Prestatie Rapport
  • Ventilatieverslaggever vs Ventilatie Prestatie Rapport
  • Kwaliteitskader ventilatie
  • Toepassing van de nieuwe technische voorlichting met betrekking op ventilatie
Aanvullende info

Deze erkende opleiding telt mee voor 2u permanente vorming EPB verslaggevers - VEA vrij gedeelte).

Overzicht permanente vorming EPB-verslaggevers 2017: www.syntra-mvl.be/EPB

Toelatingsvoorwaarden

Bij het Vlaamse Energieagentschap geregistreerd zijn als EPB-verslaggever.