Deze opleiding helpt u als chauffeur correct te reageren bij een noodsituatie. Daarnaast krijgt u een aantal nuttige tips rond het correct invullen van een ongevallen aangifte. Beroepschauffeurs moeten binnen de vijf jaar 35 uur gecertificeerde opleiding volgen aan een erkend centrum om hun Code 95 te behouden. Per gevolgde module van ten minste 7 uur worden 7 kredietpunten toegekend door de FOD Mobiliteit.

Wat en voor wie?

Voor wie

Deze opleiding richt zich naar beroepschauffeurs met rijbewijzen C, C+E, C1, C1+E . De limietdatum voor het halen van de 35 uren bijscholing is 9 september 2016 voor chauffeurs met een rijbewijs van voor 9 september 2009. Voor nieuwe rijbewijzen moet u om de vijf jaar 35 uren nascholing volgen.

Waar en wanneer?
Programma

EHBO Erger voorkomen

 • Hulpdiensten waarschuwen
 • Hulp verlenen aan gewonden
 • Optreden bij brand
 • Inzittenden redden
 • De veiligheid van inzittenden waarborgen
 • Reactie in geval van agressie
 • Kan aangevuld worden met een rollenspel

Invullen van een ongevalsaangifte

 • Belangrijke definities gebruikt bij de verzekeringen
 • Beperkingen van de verzekeringen
 • Gemoedstoestand bij een ongeval
 • Procedures te volgen bij een ongeval
 • Invullen van het Europees aanrijdingsformulier + oefeningen
Aanvullende info

SYNTRA Midden-Vlaanderen is een door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit erkend opleidingscentrum met het nummer OCF-086.

Chauffeurs die reeds een rijbewijs uit de groep C/C/CE/CE1 bezaten voor 10 september 2009 moeten ten laatste op 9 september 2016 het attest van vakbekwaamheid voorleggen en hiermee bewijzen dat ze de voorgeschreven 35 punten (7 punten per opleiding van minstens 7 uur) nascholing hebben gevolgd in de vijf voorafgaande jaren. Wie de opleiding rij- en rusttijden volgt behaalt 7 punten.

Chauffeurs die reeds een rijbewijs uit de groep D/DE/DE1 bezaten voor 10 september 2008 moeten ten laatste op 9 september 2015 het attest van vakbekwaamheid voorleggen en hiermee bewijzen dat ze de voorgeschreven 35 punten (7 punten per opleiding van minstens 7 uur) nascholing hebben gevolgd in de vijf voorafgaande jaren. Wie de opleiding rij- en rusttijden volgt behaalt 7 punten.

Bestuurders van voertuigen of combinaties van voertuigen die een maximum snelheid halen van 45 km per uur halen of waarvan de maximale toegelaten massa meer dan 7,5 ton bedraagt en die gebruikt worden voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft (en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is) vrijgesteld van de vereisten voor vakbekwaamheid.

Voor bedienden tewerkgesteld onder het Paritair Comité 226 (bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek) kunt u voor deze opleiding een aanvraag tot subsidiëring indienen bij het Vormingsfonds LOGOS. Kijk op de website van LOGOS voor de regelgeving.

Het Sociaal Fonds voor Transport en Logistiek kent jaarlijks een opleidingsbudget toe aan elke werkgever uit de sector transport en logistiek. Dit budget kan de werkgever aanwenden om opleidingen te bekostigen voor zijn arbeiders die hij bij de RSZ in de categorie 083 aantgeeft.

Deze opleiding is erkend door het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwsector, waardoor je recht hebt op een sectorpremie. Voor een avondopleiding ontvang je maximum € 250 als premie en voor een zaterdagopleiding € 50 per gevolgde zaterdag. Indien jouw werkgever akkoord gaat met deze opleiding kan ook een belangrijk gedeelte van de opleidingsfactuur vanuit het sectorfonds bouw FVB Constructiv betaald worden. Meer info op www.fvb.constructiv.be

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Iedere deelnemer ontvangt na afloop een attest van nascholing waarmee het aantal uren erkende opleiding vakbekwaamheid rijbewijs C kunnen aangetoond worden.

Inschrijvingen & inlichtingen

Wenst u meerdere personen in te schrijven voor een opleiding uit ons open aanbod, neem dan contact met ons op via info@syntra-bedrijfstrainingen.be of bel ons op 03 760 08 26. U kan dan immers van een voordeeltarief genieten. Informeer ook naar onze pakketformule waarbij u onmiddellijk kan intekenen op 5 modules aan een voordeelprijs.