Eigenaars die hun woning wensen te verkopen of verhuren moeten over een energieprestatiecertificaat beschikken. Dit officieel document legt geen eisen op maar informeert de kandidaat koper/huurder over de energetische kwaliteit van een gebouw. Het energieverbruik wordt vertaald naar een kengetal. Daardoor krijgt de koper een indicatie van de te verwachten energiekosten.

Alleen een erkend energiedeskundige type A kan met behulp van de verplicht te gebruiken software dergelijk certificaat voor residentiële gebouwen afleveren. Dit energieprestatiecertificaat blijft tien jaar geldig.

 

Wat en voor wie?

Voor wie

Voor wie

Iedereen die als erkend energiedeskundige type A energieprestatiecertificaten voor woningen wil opmaken.

Waar en wanneer?
Programma

VOOROPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A

Bouwfysica en warmteleer (4 sessies van 3 uur)

Dit onderdeel bevat alle basisbegrippen van bouwfysica en warmteleer:

 • Bouwconstructies (hoe is een onderdeel opgebouwd)
 • Muren
 • Vloerconstructies
 • Platte en hellende daken
 • Buitenschrijnwerk
 • Bouwmaterialen
 • Beton en afgeleiden
 • Keramische producten en hun afgeleiden
 • Natuursteen
 • Bitumineuze stoffen
 • Hout
 • Kunststoffen
 • Glas
 • Isolatiematerialen
 • Warmteleer
 • Warmtetransport (geleiding, convectie, straling)
 • Vochttransport en ventilatie
 • U-waarde (warmtedoorgangscoëfficiënt)
 • R-waarde (warmteweerstand)

Planlezen (3 sessies van 3 uur)

Op een plan staat veel meer informatie dan je op het eerste zicht kan vermoeden.

 • Soorten plannen, van liggingsplan tot detailplan op schaal 1/1
 • Hoe een plan lezen? Werken met schalen, symbolen, legendes, enz.

Sketch up (3 sessies van 3 uur)

SketchUp is een intuïtief schetsmatig ontwerpprogramma dat toelaat om 3D-oppervlaktemodellen te creëren die kunnen worden aangevuld met texturen en animaties. De software laat toe dat ontwerpers met hun ontwerpen kunnen "spelen". De doorbraak van SketchUp is te danken aan de push-pull techniek, waarmee de gebruiker de vlakken van een 3D-model eenvoudig kan induwen of uittrekken. Aan de hand van gedetailleerde uitgewerkte oefeningen krijg je de basisvaardigheden in verband met 3D-modelleren en visualiseren in de vingers. Na het volgen van de opleiding ben je in staat om in een minimum van tijd een ontwerp met een maximum aan resultaat omzetten van concept naar 3D-presentatie.

 • Omschrijving en duiding van de software t.a.v. gelijkaardige programma’s
 • De werkruimte
 • Aanzetten van een volume en schermmuisgewenning
 • Basis schetsmatig presenteren
 • Tekenen van woning
 • Conversie gerenderd model naar JPG

ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A (12 sessies van 3 uur)

Wetgevend kader (1 sessie van 3 uur)

Toelichting besluit van de Vlaamse regering van 11 januari 2008, verschil tussen energieprestatiecertificaat en energie-audit, toelichting over het doel en de inhoud van het energieprestatiecertificaat.

Behandeling van het inspectieprotocol (1 sessie van 3 uur)

Het inspectieprotocol dient toegepast te worden bij de verzameling van de gegevens van de wooneenheid. Het opnameformulier dat tijdens de inspectie van de woning gebruikt wordt om de gegvens te noteren.

Opfrissing bouwfysica en inleiding tot technische installaties (3 sessies van 3 uur)

 • Basisbegrippen uit de warmteleer (warmteoverdracht door geleiding, convectie en straling)
 • U-waarde (warmtedoorgangscoëfficiënt)
 • R-waarde (warmteweerstand)
 • Berekeningen, wandopbouw van muren, daken (plat en hellend), vloeren, buitenschrijnwerk enz.

Inleiding tot technische installaties

 • Verwarmingsinstallaties
 • Sanitair warm water
 • Ventilatie
 • Koeling
 • Zonneboiler
 • Fotovoltaïsche cellen

Kennismaking met de software (1 sessie van 3 uur)

Eerste kennismaking met de software aan de hand van een klassikaal voorbeeld. De docent demonstreert hier de webapplicatie. Daarna gaan de cursisten zelf aan de slag met het inbrengen van gegevens.

Invoeren van praktische cases in de software (5 sessies van 3 uur)

De invoer van de software gebeurt op basis van een plan gebruik makend van het inspectieprotocol. Hiervoor maakt SYNTRA gebruik van de stand aloneversie van de software. Verder geeft de docent toelichting bij de werking van de energieprestatiedatabank met toelichting van de erkenningsprocedure en de manier waarop energieprestatiecertificaten kunnen geraadpleegd en afgedrukt worden. De docent kan een tekenprogramma naar keuze als hulpmiddel introduceren en bezorgt de cursisten een aantal huiswerktaken.

Examen (1 sessie van 3 uur)

Het examen bestaat uit een schriftelijk examen en een uit te werken casus aan de hand van het inspectieprotocol. Aan de hand van deze gegevens volgt de verdediging voor een jury.

Aanvullende info

Goed om weten:

Volgende persoonlijke cursistgegevens worden aan het Vlaams Energie Agentschap (VEA) bezorgd: naam en voornaam, rijksregisternummer, datum getuigschrift, geslacht, opleidingsinstelling en type opleiding.

Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met SYNTRA Midden-Vlaanderen.

 

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden:

 • Minimum achttien jaar oud zijn.

Na het volgen van de 'Vooropleiding energiedeskundige type A' leggen alle kandidaten de verplichte instaptest energiedeskundige type A af. Wie slaagt in deze test stroomt door naar de opleidingsmodule 'Energiedeskundige type A'.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Enkel de kandidaat-energiedeskundigen die met minstens zestig procent slagen, behalen de erkenning energiedeskundige type A. Het examenresultaat krijg je via mail doorgestuurd. Tot slot moet je jezelf registreren op de Energieprestatiedatabank.