Eigenaars die hun woning wensen te verkopen of verhuren moeten over een energieprestatiecertificaat beschikken. Dit officieel document legt geen eisen op maar informeert de kandidaat koper/huurder over de energetische kwaliteit van een gebouw. Het energieverbruik wordt vertaald naar een kengetal. Daardoor krijgt de koper een indicatie van de te verwachten energiekosten.

Alleen een erkend energiedeskundige type A kan met behulp van de verplicht te gebruiken software dergelijk certificaat voor residentiële gebouwen afleveren. Dit energieprestatiecertificaat blijft tien jaar geldig.

Inschrijven voor de verplichte instaptest doe je door een mailtje te sturen naar christ.de.corte@syntra-mvl.be (Aalst) of frederic.vercammen@syntra-mvl.be (Sint-Niklaas).

 

Wat en voor wie?

Voor wie

Voor wie:

Iedereen die als erkend energiedeskundige type A energieprestatiecertificaten voor woningen wil opmaken en één van volgende vooropleidingen heeft genoten:

 • Architect
 • Ingenieur-architect
 • Ingenieur
 • Bachelor bouwkunde
 • Energiedeskundige type B
Waar en wanneer?
Programma

Wetgevend kader (1 sessie van 3 uur)

Toelichting besluit van de Vlaamse regering van 11 januari 2008, verschil tussen energieprestatiecertificaat en energie-audit, toelichting over het doel en de inhoud van het energieprestatiecertificaat.

Behandeling van het inspectieprotocol (1 sessie van 3 uur)

Het inspectieprotocol dient toegepast te worden bij de verzameling van de gegevens van de wooneenheid. Het opnameformulier dat tijdens de inspectie van de woning gebruikt wordt om de gegvens te noteren.

Opfrissing bouwfysica en inleiding tot technische installaties (3 sessies van 3 uur)

 • Basisbegrippen uit de warmteleer (warmteoverdracht door geleiding, convectie en straling)
 • U-waarde (warmtedoorgangscoëfficiënt)
 • R-waarde (warmteweerstand)
 • Berekeningen, wandopbouw van muren, daken (plat en hellend), vloeren, buitenschrijnwerk enz.

Inleiding tot technische installaties

 • Verwarmingsinstallaties
 • Sanitair warm water
 • Ventilatie
 • Koeling
 • Zonneboiler
 • Fotovoltaïsche cellen

Kennismaking met de software (1 sessie van 3 uur)

Eerste kennismaking met de software aan de hand van een klassikaal voorbeeld. De docent demonstreert hier de webapplicatie. Daarna gaan de cursisten zelf aan de slag met het inbrengen van gegevens.

Invoeren van praktische cases in de software (5 sessies van 3 uur)

De invoer van de software gebeurt op basis van een plan gebruik makend van het inspectieprotocol. Hiervoor maakt SYNTRA gebruik van de stand aloneversie van de software. Verder geeft de docent toelichting bij de werking van de energieprestatiedatabank met toelichting van de erkenningsprocedure en de manier waarop energieprestatiecertificaten kunnen geraadpleegd en afgedrukt worden. De docent kan een tekenprogramma naar keuze als hulpmiddel introduceren en bezorgt de cursisten een aantal huiswerktaken.

Examen (1 sessie van 3 uur)

Het examen bestaat uit een schriftelijk examen en een uit te werken casus aan de hand van het inspectieprotocol. Aan de hand van deze gegevens volgt de verdediging voor een jury.

Aanvullende info

Goed om weten:

Volgende persoonlijke cursistgegevens worden aan het Vlaams Energie Agentschap (VEA) bezorgd: naam en voornaam, rijksregisternummer, datum getuigschrift, geslacht, opleidingsinstelling en type opleiding.

Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met SYNTRA Midden-Vlaanderen.

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden:

Minimum achttien jaar oud zijn en houder zijn van één van volgende diploma's:

 • Architect
 • Ingenieur-architect
 • Ingenieur
 • Bachelor bouwkunde
 • Energiedeskundige type B

Een verplichte instaptest peilt naar de noodzakelijke bouwtechnische voorkennis en het ruimtelijk inzicht van de kandidaten. Kennis van hulpprogramma's zoals Sketch up is een pluspunt. Tot slot moet je een federaal token hebben bij de start van de opleiding. Dat vraag je aan via www.belgium.be.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Enkel de kandidaat-energiedeskundigen die met minstens zestig procent slagen, behalen de erkenning energiedeskundige type A. Het examenresultaat krijg je via mail doorgestuurd. Tot slot moet je jezelf registreren op de Energieprestatiedatabank.

Wie niet slaagt voor het centraal examen krijgt binnen diezelfde termijn van zes maanden een nieuwe kans. Wel dient hij/zij opnieuw een retributie van € 150 te betalen. Wie voor de tweede maal niet slaagt moet opnieuw de opleiding volgen.